15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 23:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 04:19

十七夜對月

秋月仍圓夜,
江村獨老身。
卷簾還照客,
倚杖更隨人。
光射潛虯動,
明翻宿鳥頻。
茅齋依橘柚,
清切露華新。

 

Thập thất dạ đối nguyệt

Thu nguyệt nhưng viên dạ
Giang thôn độc lão thân
Quyển liêm hoàn chiếu khách
Ỷ trượng cánh tùy nhân
Quang xạ tiềm cầu động
Minh phiên túc điểu tần
Mao trai y quất dữu
Thanh thiết lộ hoa tân

 

Dịch nghĩa

Trăng thu đêm nay vẫn tròn
Thân già cô quạnh ở xóm bên sông
Cuốn rèm, trăng còn ngó khách
Chống gậy, trăng vẫn theo mình
Ánh dọi xuống làm cho con cầu long đã lặn phải cựa quậy
Bóng sáng soi vào, khiến con chim ngủ xoay mình luôn
Lều tranh dựa bên dãy cây quýt cây bưởi
Đêm lạnh hạt móc mới đọng như hoa


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Vành vạnh trăng thu chút chẳng sai
Xóm sông lụ khụ một mình ai
Cuốn rèm trông thấy như chào lão
Chống gậy ra chơi lại đón người
Soi suốt rồng nằm dòng nước chảy
Sáng choang chim ngủ bóng cành phơi
Nhà tranh ngồi tựa bên chồi quýt
Móc trắng lòng ta cũng trắng ngời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Vằng vặc trăng thu bóng nguyệt lồng
Thân già cô quạnh sống ven sông
Rèm buông, nguyệt vẫn theo người chiếu
Gậy chống, trăng còn dõi ngóng trông
Lấp lánh ngàn tia, rồng trỗi dậy
Chói lòa vạn tía, chim bàng hoàng
Lều tranh lặng lẽ bên vườn bưởi
Hạt móc thầm rơi lấp lánh trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đêm thu, vành vạnh ả Hằng Nga,
Quạnh quẽ bên sông một thân già.
Vén rèm ngắm cảnh, trăng chào khách,
Chóng gậy ra sân, nguyệt theo ta.
Ánh chiếu sông sâu rồng cựa quậy,
Trăng soi cây rậm chim trở xoay.
Lều tranh đứng tựa bên hàng quít,
Sương lạnh vừa giăng ngỡ hoa bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm trăng thu vẫn tròn
Một mình lão xóm sông
Cuộn rèm trông trăng chiếu
Chống gậy trăng theo ông.
Trăng soi rồng ẩn động
Ánh sáng giục chim muông
Nhà cỏ trồng quít bưởi
Sương móc đọng hoa trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đêm thu tròn bóng nguyệt
Xóm bến quạnh thân già
Rọi khách qua rèm cuốn
Theo người chống gậy ra
Rồng vuơn trong sáng chói
Chim cựa dưới tia loà
Quýt bưởi che lều cỏ
Trong ngần móc lạnh sa


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trăng thu nay vẫn thấy tròn,
Xóm sông cô quạnh vẫn còn lão đây.
Cuốn rèm, lại chiếu khách này,
Gậy nương, trăng cứ theo ngay trên đường.
Rọi soi, rồng ẩn khẽ vươn,
Sáng trưng, chim ngủ trong sương giật mình.
Mái tranh, dựa quýt bưởi xinh,
Hạt sương trong vắt trên mình hoa tươi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăng thu tròn vành vạnh,
Xóm nhỏ một lão già.
Cuốn rèm từng chiếu khách,
Chống gậy, cũng theo ta.
Sáng soi, thuồng luồng động,
Bóng lướt, chim gật gà.
Lều tranh bên hàng quít,
Hạt móc như nụ hoa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng thu tròn vạnh sáng đêm nay
Già bệnh thân côi trọ bến này
Rèm cuộn tưởng chừng chào đón lão
Gậy lần như thể bước theo ai
Rồng nằm đáy nước còn quay cựa
Chim đậu trên cành chửa ngủ say
Lều cỏ dựa kề bên cội quít
Trăng khuya móc trắng tự hoa bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẫn tròn vầng nguyệt đêm thu
Xóm bên sông có lão phu một mình
Vén rèm, chiếu lão lung linh
Lão đi, trăng cũng cố tình đi theo
Trăng soi rồng ẩn bên đèo
Chim đang ngủ cũng phải nheo mắt mờ
Nhà tranh, bưởi quít trông nhờ
Giọt sương mới đọng tựa hồ hạt châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời