Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 11:18

十二月一日其三

即看燕子入山扉,
豈有黃鸝曆翠微。
短短桃花臨水岸,
輕輕柳絮點人衣。
春來准擬開懷久,
老去親知見面稀。
他日一杯難強進,
重嗟筋力故山違。

 

Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 3

Tức khan yến tử nhập sơn phi,
Khởi hữu hoàng ly lịch thuý vi.
Đoản đoản đào hoa lâm thuỷ ngạn,
Khinh khinh liễu nhứ điểm nhân y.
Xuân lai chuẩn nghĩ khai hoài cửu,
Lão khứ thân tri kiến diện hy.
Tha nhật nhất bôi nan cưỡng tiến,
Trùng ta cân lực cố sơn vi.

 

Dịch nghĩa

Bỗng thấy chim én bay vào cửa nhà chốn rừng núi,
Há không có chim oanh vàng sống nơi xanh tươi hay sao?
Hoa đào lấm tấm chạm bờ nước,
Tơ liễu lơ thơ vướng vào áo người.
Xuân đến khiến ta suy nghĩ về những chuyện cũ trong lòng,
Và ở tuổi già, các người quen biết ít gặp mặt.
Nay mai, một chén rượu cũng khó mà uống được,
Vì rằng gân sức yếu, lại thêm nhớ quê cũ mông lung.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mái núi xa trông én liệng vào
Oanh vàng rừng biếc ở nơi nao?
Lơ thơ áo khách vương tơ liễu
Lý tý bên sông nhuốm nụ đào
Già tới gặp đâu bè bạn cũ
Xuân sang tính sẵn cuộc chơi hào
Mai ngày một chén thêm khôn uống
Sức yếu nhà xa hận xiết bao


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chợt trông én đến cửa rào,
Xanh tươi há chẳng oanh nào ở sao?
Đào, hoa nhỏ nhỏ bên ao,
Liễu, tơ nhẹ nhẹ điểm vào áo ai.
Xuân về, chuyện cũ nghĩ hoài,
Thân già, quen biết gặp ai hoạ hoằn.
Ngày mai, một chén khó khăn,
Cốt gân đã yếu, trở trăn quê nhà...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bỗng thấy én bay đến cửa sài,
Oanh vàng há vắng chỗ tốt tươi?
Hoa đào ngăn ngắn bên bờ nước,
Tơ liễu vương vương chấm áo người.
Xuân về, suy nghĩ bao điều cũ,
Già tới, người thân ít đến chơi.
Mai ngày một chén không kham nổi,
Nhớ quê cùng với sức suy đồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim én vừa bay vào nhà núi
Há hoàng anh chẳng tới xanh lơ
Hoa đào lấm tấm giạt bờ
Liễu lơ thơ phất vương vô áo quần
Xuân về khiến băn khoăn chuyện cũ
Tuổi già người quen cũng gặp thưa
Nay mai một chén khó đưa
Nhớ hoài quê cũ, gân vừa yếu đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời