Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:50

十月一日

有瘴非全歇,
為冬亦不難。
夜郎溪日暖,
白帝峽風寒。
蒸裹如千室,
焦糖幸一柈。
茲辰南國重,
舊俗自相歡。

 

Thập nguyệt nhất nhật

Hữu chướng phi toàn hiết,
Vi đông diệc bất nan.
Dạ Lang khê nhật noãn,
Bạch Đế giáp phong hàn.
Chưng khoả như thiên thất,
Tiêu đường hạnh nhất bàn.
Tư thần nam quốc trọng,
Cựu tục tự tương hoan.

 

Dịch nghĩa

Vẫn còn hơi oi nóng chưa hoàn toàn dứt,
Mùa đông tới không gây khó khăn nhiều.
Nơi suối vùng Dạ Lang ngày ấm áp,
Vùng kẽm nơi Bạch Đế có gió lạnh.
Hàng ngàn nhà như nhau đều có bánh chưng,
Và món kẹo dẻo may có một mâm.
Giờ phút này vùng nam ăn mừng lớn,
Mọi người cung vui theo tục lệ cũ.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chưa hết hẳn khí oi,
Trở đông cũng thấy dễ.
Ngày ấm, suối Dạ Lang,
Gió lạnh, kẽm Bạch Đế.
Bánh chưng như ngàn nhà,
Kẹo dẻo may một cỗ.
Sáng nay vía vùng nam,
Cùng thấy vui tục cũ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẫn còn oi nóng chưa hết hẳn
Đông tới rồi không khó khăn nhiều
Dạ Lang suối ấm phiêu phiêu
Kẽm gần Bạch Đế lạnh tiêu gió lùa
Bánh chưng hàng ngàn nhà đều có
Kẹo dẻo may ra có một mâm
Miền nam ngày đó ăn mừng
Nương theo lệ cũ tưng bừng vui chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời