Nay đem việc ra bàn,
Cơn bức vào lúc chót.
Tuổi già ở vùng oi,
Sức sống hoá ào ạt.
Trưa đến bớt mồ hôi,
Nhà bên nghe chua chát.
Gió chiều tung mũ đen,
Gân sức đỡ mỏi mệt.
Nhậu xong mắt nhắm nghiền,
Cạn sông vẫn còn khát.
Bước ra nghe thần khô,
Núp vào giận thần ướt.
Rau vườn là ngọc vàng,
Không ngưng việc hái cắt.
Mây mù tuy ngưng, tan,
Ngày nóng rồi cũng hết.
Thánh xưa lo cầu mưa,
Vũ vương tự phẩy quạt.
Chủ khách chia âm dương,
Thứ tự sẽ lần lượt.
Thu trong những hả hê,
Mù chiều toả ào ạt.
Xào xạc nhạn biên thuỳ,
Xuôi nam thành hàng một.
Sương móc đóng thềm nhà,
Bỗng nhớ trời nóng rát.
Cung cẩn ngựa Hồ mang,
Dây căng bắn không trật.
Tên dài săn thỏ khôn,
Dưới trăng tròn, bỗng rớt.
Ngẩn ngơ đầu bạc ngâm,
Buồn bã vào hốc khuất.
Gác núi ra hiên coi,
Lâng lâng có thể vượt.
Đạo sĩ luyện thuốc tiên,
Chưa nghĩ để xương nát.
Trai trẻ dấu còn mờ,
Vui chơi thường bất chợt.
Chống gậy chốn bụi mù,
Già xấu khó tỉa cắt.
Ông nay đã thành tiên,
Chính gốc thuộc hạng bét.
Hèn này khoái ngủ khì,
Bực tức vướng giấy bút.
Khiên Ngưu, Chức Nữ.

tửu tận tình do tại