Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:45

七月一日題終明府水樓其二

宓子彈琴邑宰日,
終軍棄繻英妙時。
承家節操尚不泯,
為政風流今在茲。
可憐賓客盡傾蓋,
何處老翁來賦詩。
楚江巫峽半雲雨,
清簟疏簾看弈棋。

 

Thất nguyệt nhất nhật đề Chung minh phủ thuỷ lâu kỳ 2

Mật Tử đàn cầm ấp tể nhật,
Chung Quân khí nhu anh diệu thì.
Thừa gia tiết tháo thượng bất mẫn,
Vi chính phong lưu kim tại tư (ti).
Khả liên tân khách tận khuynh cái,
Hà xử lão ông lai phú thi.
Sở giang Vu Giáp bán vân vũ,
Thanh điệm sơ liêm khán dịch kỳ.

 

Dịch nghĩa

Mật Tử những ngày giữ chức chủ ấp chỉ gảy đàn,
Chung Quân thuở bé xé bỏ giấy tờ tuỳ thân.
Hưởng được cái tiết tháo không hề cạn trong nhà,
Cai trị dân nhàn hạ chính là nhờ ở đó.
Đáng tiếc người khách quý không được đón chào nồng nhiệt,
Nơi nào còn để cho ông già tới ngâm thơ.
Sông vùng Sở, Vu giáp nửa mây, nửa mưa,
Chiếu cói sạch, rèm thưa coi đánh cờ.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mật tử gảy đàn, khi chủ ấp,
Tự thị Chung Quân xé giấy tờ.
Tiết tháo nối dòng còn chưa dứt,
Nhàn nhã việc quan, bởi đó ư.
Đáng thương khách quí không còn đón,
Nào chỗ ông già tới đọc thơ.
Kẽm Vu, sông Sở, mây mưa lỡ,
Chiếu cói, rèm thưa ngẫm nước cờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mật Tử gảy đàn khi trưởng ấp
Chung Quân không bợ lúc làm quan
Danh gia tiết tháo không tàn
Trị dân nhàn hạ nhờ mang tâm này
Tiếc khách không tiệc bày hoàn hảo
Còn nơi nào để lão ngâm thơ
Kẽm Vu sông Sở sắp mưa
Rèm thưa chiếu sạch cuộc cờ xem chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời