Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 18:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/01/2010 18:29

草堂即事

荒村建子月,
獨樹老夫家。
霧裏江船渡,
風前徑竹斜。
寒魚依密藻,
宿鷺起圓沙。
蜀酒禁愁得,
無錢何處賒。

 

Thảo đường tức sự

Hoang thôn kiến tử nguyệt,
Độc thụ lão phu gia.
Vụ lý giang thuyền độ,
Phong tiền kính trúc tà.
Hàn ngư y mật tảo,
Túc lộ khởi viên sa.
Thục tửu cấm sầu đắc,
Vô tiền hà xứ xa.

 

Dịch nghĩa

Thôn vắng vào tháng giêng,
Nhà ông già này có trơ một cây thôi.
Trong đám sương mù, một con thuyền sông đậu,
Trước gió hàng trúc nghiêng ngả.
Cá lạnh núp dưới đám rong dầy,
Cò đậu nơi bãi tròn bay lên.
Rượu Thục có thể ngăn được mối buồn,
Nhưng không có tiền, liệu nơi nào bán chịu hay không?


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tháng mười về xóm vắng
Cây một nhận nhà nhau
Sợ gió, tre nằm lướt
Khinh mù, thuyền vượt mau
Cò tìm cồn cát đậu
Cá lượn đám rong vào
Rượu uống quên buồn thật
Không tiền mua ở đâu?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vắng tanh, thôn độ tháng giêng,
Một cây, chỉ có nhà riêng ông già.
Trong sương, thuyền đậu bến xa,
Trước cơn gió, trúc la đà ngả nghiêng.
Cá đâu núp dưới rong mềm,
Cò còn cựa quậy ở bên bãi tròn.
Ngăn sầu, rượu Thục tiếng ngon,
Không tiền, mua chịu có còn nơi đâu?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vào tháng giêng, thôn vắng,
Nhà lão già, cây trơ.
Trong sương, thuyền đậu bến,
Trước gió, trúc phất phơ.
Rong dầy, núp đàn cá,
Bến kín, động lũ cò.
Giải buồn có rượu Thục,
Không tiền, mua chịu cho?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thôn hoang vào tháng giêng ngày đủ
Nhà già này cổ thụ một cây
Đò ngang trong đám sương dầy
Nhắm hàng trúc thẳng gió lay nghiêng đều
Cá lạnh núp rong rêu quen thói
Cò đậu nơi bãi cuối bay lên
Đành rằng rượu Thục tiêu phiền
Nơi đâu bán chịu không tiền đến mua?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong thôn tháng Tý vắng không
Nhà đây ông lão có trồng một cây
Qua sông thuyền nhỏ sương dầy
Gió đùa lối trúc dáng gầy nghiêng trông
Tránh lạnh cá ẩn đám rong
Chợt đâu cò đậu bãi tròn vút chao
Rượu Thục ngăn được buồn nao
Không tiền mua chịu nơi nào bán cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời