Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 01:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/11/2011 01:07

傷春其一

天下兵雖滿,
春光日自濃。
西京疲百戰,
北闕任群兇。
關塞三千里,
煙花一萬重。
蒙塵清路急,
禦宿且誰供。
殷復前王道,
周遷舊國容。
蓬萊足雲氣,
應合總從龍。

 

Thương xuân kỳ 1

Thiên hạ binh tuy mãn,
Xuân quang nhật tự nùng.
Tây kinh bì bách chiến,
Bắc khuyết nhậm quần hung.
Quan tái tam thiên lý,
Yên hoa nhất vạn trùng.
Mông trần thanh lộ cấp,
Ngự túc thả thuỳ cùng.
Ân phục tiền vương đạo,
Chu thiên cựu quốc dung.
Bồng Lai túc vân khí,
Ưng hợp tổng tùng long.

 

Dịch nghĩa

Dưới trời lính tuy nhiều,
Ánh sáng mùa xuân trong ngày tự nó vẫn tươi.
Tây kinh mệt mỏi vì trăm trận chiến,
Cung vua nay rơi vào lũ hung tàn.
Nơi biên ải xa ba ngàn dặm,
Hoa khói một vạn lớp.
Đường trong nay đầy cát bụi,
Nơi vua ở ai người phục dịch.
Đạo của vua trước được nhà Ân khôi phục,
Vẻ nước cũ được nhà Chu thay đổi.
Cung Bồng lai đầy mây khí,
Phải xứng hợp với cảnh rồng lên.


(Năm 764)

Nguyên chú: “Ba Lãng tích viễn, Thương xuân bãi, thuỷ tri xuân tiền dĩ thu cung khuyết” 巴閬僻,傷春罷,始知春前已收宮闕 (Tại xứ Ba, Lãng Châu, nơi hẻo lánh, viết bài Thương xuân xong mới hay rằng xuân trước đã lấy lại được cung khuyết rồi).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Dầu có hạ binh đao đầy rẫy,
Ánh sáng xuân ngày lại sáng tươi.
Tràng An trăm trận mệt rồi,
Phương Bắc đành nộp cho loài sói lang.
Ải biên cương đường ba nghìn dặm,
Khói hoa giờ tươi thắm vạn trùng.
Bụi bay sương móc hãi hùng,
Thức ăn hoàng thượng ai cung đốn gời?
Ân phục hồi đạo vua ngày trước,
Chu dời đô về nước ngày xưa.
Khí thiêng đô cũ sờ sờ,
Làm tôi chẳng được theo vua đi cùng.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dưới trời tuy loạn nhiều,
Cảnh xuân ngày vẫn ấm.
Cửa bắc đầy bọn tàn,
Trường An trải trăm trận.
Hoa khói một vạn tầng,
Biên giới ba ngàn dặm.
Vua ở, ai trông nom.
Đường sạch nay bụi bậm.
Lối vua trước, Ân theo,
Vẻ nước xưa, Chu nắm.
Bồng lai đủ hơi mây,
Theo rồng thật xứng lắm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời