Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 07:11

酬高使君相贈

古寺僧牢落,
空房客寓居。
故人供祿米,
鄰舍與園蔬。
雙樹容聽法,
三車肯載書。
草玄吾豈敢,
賦或似相如。

 

Thù Cao sứ quân tương tặng

Cổ tự tăng lao lạc,
Không phòng khách ngụ cư.
Cố nhân cung lộc mễ,
Lân xá dữ viên sơ.
Song thụ khách thính pháp.
Tam quân khẳng tái thư.
Thảo Huyền ngô khởi cảm,
Phú hoặc tự Tương Như.

 

Dịch nghĩa

Chùa cổ vắng bóng nhà sư,
Phòng không khách ở trọ.
Bạn cũ cung cấp cho gạo,
Hàng xóm mang rau vườn tới.
Khách nghe kinh Phật dưới hai cây,
Các quân lính chịu mang thư tới.
Tôi đã không dám viết kinh "Thái huyền",
Nhưng về phú thì có thể giống Tương Như.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cửa chùa sư vắng bóng,
Phòng không khách ngủ nhờ.
Bạn cũ cho cơm gạo,
Xóm giềng tặng rau dưa.
Kệ, nơi chùa khách lắng,
Thư, quân lính nhận đưa.
Thảo huyền đâu dám sánh,
Phú may giống Tương Như.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nơi chùa cổ, vị tăng cho ở,
Chốn phòng không người trọ ngụ cư.
Bạn xưa cho gạo lộc dư,
Xóm giềng biếu ít rau nhà đủ ăn.
Dưới hai cây nghe bàn đạo lí,
Phép Phật mong nghe kĩ hiểu thông.
“Thái Huyền” viết dám đâu mong,
Làm phú may cũng sánh cùng Tương Như.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sư cho khách ở trong chùa cổ
Được ngụ trong phòng bỏ trống không
Bạn bè gạo muối cấp cung
Rau dưa hàng xóm cho mang từ vườn
Khách nghe kinh dưới tàng cây mát
Muốn ba xe chở sách mà thôi
Thái Huyền không dám viết rồi
Nhưng về thơ phú ngang tài Tương Như.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời