Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2010 20:02

村夜

蕭蕭風色暮,
江頭人不行。
村舂雨外急,
鄰火夜深明。
胡羯何多難,
漁樵寄此生。
中原有兄弟,
萬里正含情。

 

Thôn dạ

Tiêu tiêu phong sắc mộ,
Giang đầu nhân bất hành.
Thôn thung vũ ngoại cấp,
Lân hoả dạ thâm minh.
Hồ, Yết hà đa nạn,
Ngư, tiều ký thử sinh.
Trung Nguyên hữu huynh đệ,
Vạn lý chính hàm tình.

 

Dịch nghĩa

Buổi tối gió hiu hiu,
Đầu sông không người đi.
Tiếng cối dã gạo trong thôn trong cơn mưa gấp,
Lửa bên hàng xóm đêm khuya càng sáng.
Rợ Hồ Yết sao gây lắm gian nan,
Đời này thôi gửi vào cuộc sống câu cá, kiếm củi.
Trong vùng trung nguyên còn có anh em,
Nơi vạn dặm lúc nào cũng nghĩ đến.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Chiều đìu hiu sắc gió
Đầu sông người chẳng đi
Cối nước mưa gấp giã
Lửa bếp đêm lập loè
Hồ, Yết gây nạn dữ
Ngư, tiều tạm sống nhờ
Anh em Trung Nguyên cả
Vạn dặm nhớ nhau ghê


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió hiu hiu, chiều tối,
Đầu sông vắng bóng người.
Chày thôn trong mưa gấp,
Lửa xóm đêm khuya ngời.
Hung Nô sao gây khốn,
Ngư, tiều mong gửi đời.
Trung nguyên, anh em có,
Vạn dặm cứ mong hoài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi chiều nghe gió vù vù thổi
Nơi đầu sông thui thủi người đi
Tiếng chày thoảng dưới mưa rơi
Lửa bên hàng xóm sáng ngời canh khuya
Rợ Hồ Yết gây chi lắm nạn
Câu cá và củi bán qua ngày
Trung Nguyên huynh đệ còn vài
Nơi xa vạn dặm nhớ người thân thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời