Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 20:27

崔氏東山草堂

愛汝玉山草堂靜,
高秋爽氣相鮮新。
有時自發鐘磬響,
落日更見漁樵人。
盤剝白鴉谷口栗,
飯煮青泥坊底芹。
何為西莊王給事,
柴門空閉鎖松筠。

 

Thôi thị đông sơn thảo đường

Ái nhữ ngọc sơn thảo đường tĩnh,
Cao thu sảng khí tương tiễn tân.
Hữu thì tự phát chung khánh hưởng,
Lạc nhật cánh kiến ngư tiều nhân.
Bàn bác Bạch Nha cốc khẩu lật,
Phạn chử Thanh Nê phường để cần.
Hà vị tây trang Vương cấp sự,
Sài môn không bế toả tùng quân.

 

Dịch nghĩa

Tôi thích căn nhà cỏ tĩnh mịch của ông ở núi Ngọc,
Vào lúc trời thu cao không khí thoáng đãng nó lại càng thêm mới.
Thỉnh thoảng nghe tiếng chuông, tiếng khánh văng vẳng,
Vào lúc chiều tà có thấy bóng ông câu với người kiếm củi.
Trên khay có trái lật nơi cửa hang Bạch Nha,
Bữa ăn nấu rau cần hái từ cuối phường Thanh Nê.
Việc gì phải làm quá như nhà của cấp sự Vương ở phía tây kia,
Cửa gai đóng kín che lấp hết cả thông với tre.


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà bác tôi ưa bên núi Ngọc,
Mùa thu càng mát khí thu về.
Vẳng nghe chuông khánh xa vọng lại,
Chiều tối ngư tiều thoáng bóng đi.
Trái lật bóc ăn từ miệng hố,
Rau cần nấu bữa hái bên khe.
Chẳng quá như nhà Vương cấp sự,
Cửa gai chắn lấp hết thông tre.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thích tĩnh mịch nhà nơi núi Ngọc
Khí sảng thêm vào lúc thu cao
Tiếng chuông tiếng khánh vọng vào
Thấy người kiếm củi người câu chiều về
Trên khay lật Bạch Nha gọt sẵn
Bữa ăn rau cần sản Thanh Nê
Đâu như cấp sự Vương kia
Cửa cây đóng kín, thông tre mịt mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thích lều núi Ngọc lặng êm ru
Tươi mới khí lành sáng giữa thu.
Lúc vọng hồi chuông hoà tiếng khánh
Chiều nhìn ngư phủ với tiều phu.
Khay đầy lật Bạch Nha nhân gọt
Cơm nấu cần Thanh Nê bửa rau.
Há phải nhà tây Vương cấp sự
Hết thông tre đóng cửa sài hư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tôi thích nhà ông bên núi Ngọc,
Nó càng mới thoáng lúc thu cao.
Khánh chuông thoảng tiếng nghe văng vẳng,
Chiều xế thấy tiều với bạn câu.
Trái lật Bạch Nha khay sẵn có,
Rau cần Thanh Nê nấu ăn vào.
Chẳng nên Vương cấp sự làm quá,
Lấp hết cửa gai thông trúc rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời