Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 13:10

崔評事弟許相迎不到,應慮老夫見泥雨怯出,必愆佳期,走筆戲簡

江閣要賓許馬迎,
午時起坐自天明。
浮雲不負青春色,
細雨何孤白帝城。
身過花間沾濕好,
醉於馬上往來輕。
虛疑皓首沖泥怯,
實少銀鞍傍險行。

 

Thôi bình sự đệ hứa tương nghinh bất đáo, ưng lự lão phu kiến nê vũ khiếp xuất, tất khiên giai kỳ, tẩu bút hí giản

Giang các yêu tân hứa mã nghinh,
Ngọ thì khởi toạ tự thiên minh.
Phù vân bất phụ thanh xuân sắc,
Tế vũ hà cô Bạch Đế thành.
Thân quá hoa gian triêm thấp hảo,
Tuý ư mã thượng vãng lai khinh.
Hư nghi hạo thủ xung nê khiếp,
Thực thiểu ngân yên bạng hiểm hành.

 

Dịch nghĩa

Gác sông mời khách hứa cho ngựa tới đón,
Ngồi đợi từ sáng sớm tới trưa.
Mây nổi không làm hại sắc xuân xanh,
Mưa phùn đối với thành Bạch Đế có ăn nhằm gì.
Thân đi qua vườn hoa có ướt càng tốt,
Say mà leo ngựa đi càng nhẹ.
Chắc nghĩ rằng đầu bạc sợ xông vào bùn lầy,
Nên chi thiếu yên bạc nên không liều đi.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gác sông đã hứa đón mời ta
Trưa tới ngồi chờ tự sớm ra
Mây nổi xuân xanh lòng dấm phụ
Mưa phăn thành Bạch tội chi mà?
Say ngồi chắc nhẹ trên lưng ngựa
Mình ướt càng tình giữa lớp hoa
Bởi thiếu yên vàng đành bó cẳng
Phải rằng đầu bạc ngại xông pha!


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hứa cho ngựa đón khách lầu sông,
Từ sớm đến trưa ngồi ngóng trông.
Sắc xuân chẳng ngại mây trôi nổi,
Thành Bạch đâu màng gió với giông.
Thân lội vườn hoa, càng khoái ướt,
Say leo lưng ngựa, lại thong dong.
Lội bùn, đầu bạc chừng e ngại,
Bởi thiếu yên vàng hết chạy rông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gác sông chưa đón anh sang,
Từ sáng ngồi đợi đàng hoàng đến trưa.
Mây bay xuân sắc dễ ưa,
Mưa phùn, Bạch Đế chẳng lo riêng buồn.
Bước qua hoa ướt thân cũng mặc,
Ngồi ngựa say kể thực nhẹ tênh.
Đâu vì đầu bạc nùn tanh,
Vì thiếu yên bạc nên mình ngại đi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gác sông mời khách đi ngựa tới
Hứa ngồi chờ từ sớm tới trưa
Mây trôi xuân vẫn dễ ưa
Mưa làm Bạch Đế chơ vơ đâu nào
Qua vườn hoa mưa vào càng tốt
Leo ngựa say càng bớt nặng đi
Bùn lầy, đầu bạc đừng nghi
Vì không yên bạc nên đi hiểm nghèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời