嘆庭前甘菊花 

庭前甘菊移時晚,
青蕊重陽不堪摘。
明日蕭條盡醉醒,
殘花爛漫開何益?
篱邊野外多眾芳,
採擷細瑣昇中堂。
念茲空長大枝葉,
結根失所纏風霜。

 

Thán đình tiền cam cúc hoa

Đình tiền cam cúc di thì vãn,
Thanh nhị trùng dương bất kham trích.
Minh nhật tiêu điều tận tuý tỉnh,
Tàn hoa lạn mạn khai hà ích?
Ly biên dã ngoại đa chúng phương,
Thái hiệt tế toả thăng trung đường.
Niệm tư không trường đại chi diệp,
Kết căn thất sở triền phong sương.

 

Dịch nghĩa

Cây cam cúc trước đình bị trồng muộn
Ngày tiết trùng dương, nụ còn xanh chưa hái được
Sáng hôm sau say bí tỉ xong tỉnh dậy
Hoa đã tàn đã rửa nở ra mà ích chi
Ngoài giậu, ngoài đồng nhiều loại bông hoa
Đem hái về chưng bày lên giữa nhà
Nghĩ đến cúc này lá dài lớn không
Mọc căn ở chỗ không tốt, chịu hoài phong sương


(Năm 754)

Bài này được làm khi Đỗ Phủ ở Trường An. Tác giả lấy cây cam cúc mà ví người hiền. Cam cúc là cây có hoa đẹp và thơm để thưởng ngoạn trong cuộc rượu ngày trùng dương, nhưng vì trồng muộn, hoa không nở kịp. Những hoa tầm thường mọc ở ngoài đồng, hay bờ giậu, thì lại hái về bày chơi. Cây cam cúc tuy lá dài tốt, nhưng vì không được chỗ mọc và lại bị gió sương, thành ra không được dùng. Khác nào người quân tử không gặp thời, phải chịu mọi sự đau buồn mà kẻ tiểu nhân lại được trọng vọng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trước sân cam cúc chia giò muộn,
Đến tết trùng dương hoa chửa nở.
Ngày mai, hết tết, tỉnh say rồi,
Hoa tàn riêng nở làm chi hử?
Ngoài đồng bên giậu biết bao hoa,
Được hái về, đem chưng giữa nhà.
Tiếc đó luống dưng cành lá lớn,
Vì trồng lỗi chỗ gió sương pha.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước vườn cam cúc ghép đà lỡ,
Nhị biếc, trùng dương chưa đến độ.
Sáng dậy bơ phờ chửa hết say,
Bời bời hoa rụng, ích gì nở ?
Đủ loại ngoài đồng cho ngát hương,
Tạp nham đầy bọc cắm trung đường.
Lá to, lớn mạnh toàn vô ích,
Rễ mọc đất cằn chịu gió sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trước sân cam cúc muộn giồng
Nụ xanh, trùng cửu không hòng bẻ hoa
Hôm sau, say hết tỉnh ra
Hoa tàn man mác thì đà ích chi
Ngoài đồng dọc giậu hoa kia
Biết bao những thứ hái về bày chơi
Cúc này nhành lá lớn dài
Phải nơi đất xấu, mắc hoài gió sương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước thềm đoá cúc hoa nở trễ,
Nhị xanh ngày hội chẳng hái về.
Hôm sau phờ phạc rượu mới tỉnh,
Hoa tàn rã rượi nở mà chi.
Hoa thơm đầy rẫy dậu bên đồng,
Hái về đem cắm ở nhà trong.
Cành lá từ nay hết mọc nổi,
Rễ mất chỗ mọc phơi gió sương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trước sân, cam cúc muộn màng,
Trùng dương, chẳng bẻ, còn đang xanh mầu
Hôm sau tỉnh rượu, buồn rầu,
Hoa đang nở rộ, có đâu ích gì!
Ngoài đồng, bên dậu thiếu chi,
Hái về, gian giữa, một ly đem bày.
Xum xuê cành lá, uổng thay,
Rễ đâm đất xấu, đêm ngày gió sương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước sân cam cúc ra hoa muộn
Nhị còn xanh không chuộng Trùng dương
Mai tỉnh rượu, hoa vứt đường
Muộn hoa rực rỡ hỏi còn ích chi.
Nhiều hoa dại mọc nơi đồng cỏ
Được hái vể tạp nhỏ bầy nhà
Nghĩ thương cành lá dài to
Hiềm vì gốc bị dày vò gió sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cúc ngọt trước sân trồng muộn màng
Trùng Dương xanh nhuỵ hái sao đang
Hôm sau phờ phạc say vừa tỉnh
Hoa nở làm chi để vội tàn
Hoa giậu, hoa đồng toả ngát hương
Hái về góp lại chưng trung đường
Cúc này dài nhánh cùng to lá
Mọc chốn cằn khô hứng gió sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước đình cam cúc muộn cây trồng,
Chưa hái nụ xanh trùng cửu dương.
Bí tỉ sáng sau say tỉnh dậy,
Hoa tàn rửa nhuỵ ích chi không?
Ngoài đồng ngoài giậu hoa nhiều loại,
Hái để giữa nhà chưng với trông.
Nghĩ đến cúc này dài lá lớn,
Đất cằn mọc rễ hứng phong sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời