Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:56

城上

草滿巴西綠,
空城白日長。
風吹花片片,
春動水茫茫。
八駿隨天子,
群臣從武皇。
遙聞出巡守,
早晚遍遐荒。

 

Thành thượng

Thảo mãn Ba Tây lục,
Không thành bạch nhật trường.
Phong xuy hoa phiến phiến,
Xuân động thuỷ mang mang.
Bát tuấn tuỳ thiên tử,
Quần thần tòng Vũ hoàng.
Dao văn xuất tuần thú,
Tảo vãn biến hà hoang.

 

Dịch nghĩa

Cỏ đầy vùng Ba Tây xanh rì,
Thành trống ngày trắng kéo dài.
Gió thổi hoa rơi lả tả,
Mùa xuân rung động, nước mênh mang.
Ngựa tốt theo nhà vua,
Các bề tôi chầu đức vua.
Xa nghe đi thanh tra,
Sớm tối bỏ hoang khắp chốn.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng Ba tây cỏ xanh,
Thành vắng ngày lạnh tanh.
Gió thổi hoa tơi tả,
Mùa xuân nước long lanh.
Ngựa nòi vua chúa cưỡi,
Bề tôi chầu thánh minh.
Xa nghe đi tuần thú,
Sớm tối mặc tan tành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lãng Châu cỏ mọc xanh rì,
Trong thành trống rỗng dài ghê từng ngày!
Hoa cười trước gió, hoa lay,
Sóng xuân dờn dợn, nước đầy mênh mông.
Tám tuấn mã theo cùng thiên tử,
Quần thần theo Vũ Đế đông sao!
Vua đi tuần thủ, thế nào!
Sớm chiều cũng sẽ bước vào đất hoang!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ đầy vùng Ba tây xanh ngát
Thành trống không nắng gắt dài lâu
Gió lay hoa rụng bay mau
Mùa xuân sinh động, nước trào mênh mông
Tám ngựa tốt theo chân thiên tử
Bầy tôi theo Vũ đế cận kề
Xa nghe xem xét mọi bề
Sớm hôm đi khắp sơn khê hoang tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời