Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2015 00:52

三韻三篇其三

烈士惡多門,
小人自同調。
名利苟可取,
殺身傍權要。
何當官曹清,
爾輩堪一笑。

 

Tam vận tam thiên kỳ 3

Liệt sĩ ố đa môn,
Tiểu nhân tự đồng điệu.
Danh lợi câu khả thủ,
Sát thân bạng quyền yếu.
Hà đương quan tào thanh,
Nhĩ đồ kham nhất tiếu.

 

Dịch nghĩa

Bậc tài ba ghét luật lệ phiền phức phải qua nhiều cửa,
Kẻ hèn thường xum xoe tự làm cho giống người.
Danh lợi cứ vớ bừa,
Liều chết đề có chút quyền.
Khi nào có được một chính quyền quang minh,
Bọn bay sẽ bị phỉ nhổ chê cười.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người ngay ghét nhiều cửa,
Bọn hèn thích kéo bè.
Danh lợi nếu dễ vét,
Liều chết để theo phe
Ngày nào quan liêm chính,
Bọn bay đáng cười chê.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Kẻ liệt sĩ ghét điều chạy chọt,
Bọn tiểu nhân nịnh hót theo nhau.
Nếu như danh lợi phải cầu,
Thì sao thân lại chết theo uy người?
Quan thanh liêm trên đời quý nhất,
Bọn tiểu nhân đáng nực cười thôi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liệt sĩ ghét việc qua nhiều cửa
Lòng tiểu nhân xấu tựa như nhau
Lợi danh cẩu thả mong cầu
Cho dù có chết cũng thâu chút quyền
Khi nền hành chính thanh liêm
Bọn bay sẽ bị rủa nguyền cười chê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời