15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:20

三絕句其三

殿前兵馬雖驍雄,
縱暴略與羌渾同。
聞道殺人漢水上,
婦女多在官軍中。

 

Tam tuyệt cú kỳ 3

Điện tiền binh mã tuy kiêu hùng,
Túng bạo lược dữ Khương Hồn Đồng.
Văn đạo sát nhân Hán thuỷ thượng,
Phụ nữ đa tại quan quân trung.

 

Dịch nghĩa

Binh mã trước cung điện tuy trông kiêu hùng,
Nhưng khi xa triều đình thì phóng túng và bạo ngược như rợ Khương.
Nghe nói giết dân trên sông Hán,
Đem theo đàn bà con gái bắt được trong quân.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đội quân trước điện tuy kiêu hùng,
Dữ tựa quân Khương với giặc Hồn:
Nghe nói giết người trên Hán thuỷ,
Đàn bà loạn xị giữa quan quân.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước điện kiêu hùng vênh vang binh mã,
Như lũ rợ Khương, mặc sức cướp phá.
Trên sông Hán, nghe nói lũ sát nhân,
Trong đám quân quan, nhiều phụ nữ quá!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước dinh binh mã thật kiêu cường,
Cướp giật, hung tàn giống rợ Khương.
Nghe nói giết người trên Hán Thuỷ,
Ở trong quân trại lắm cô nương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trước cung, quân lính oai hùng,
Đi xa, hung bạo, cũng cùng với Khương.
Giết người sông Hán, thảm thương,
Đàn bà, con gái, thấy thường trong quân...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước cung, binh lính thật kiêu hùng,
Tàn bạo, khác chi bọn rợ Khương.
Nghe nói giết người trên sông Hán,
Trong quân, phụ nữ sao quá đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuy kiêu hùng đoàn quân trước điện
Dữ như Nhung hiện diện Hồn Đồng
Giết dân sông Hán thảm thương
Đàn bà con gái lại thường bắt theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời