15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:18

三絕句其二

二十一家同入蜀,
惟殘一人出駱谷。
自說二女嚙臂時,
回頭卻向秦雲哭。

 

Tam tuyệt cú kỳ 2

Nhị thập nhất gia đồng nhập Thục,
Duy tàn nhất nhân xuất Lạc Cốc.
Tự thuyết nhị nữ khiết tí thì,
Hồi đầu khước hướng Tần vân khốc.

 

Dịch nghĩa

Hai mươi một nhà cùng muốn đi vào vùng Thục,
Nhưng chỉ có một người ra khỏi đường Lạc Cốc để đi.
Nói về cái lúc hai người đàn bà lúc tiễn nhau đi,
Còn quay đầu nhìn đám mây đất Tần mà khóc ròng.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Hai mươi mốt nhà cùng vào Thục,
Chỉ sót một người ra Lạc Cốc.
Nhắc buổi hai gái ôm cắn tay,
Ngoảnh đầu về phía mây Tần khóc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hai mươi mốt nhà vào đất Thục,
Sót lại một người ra Lạc Cốc.
Nhớ ngày trai gái cắn bên vai,
Quay nhìn mây Tần nức nở khóc.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hai mươi mốt nhà muốn vào Thục,
Một người qua được tới Lạc Cốc.
Hai bà cắn tay, vĩnh biệt nhau,
Nhìn đám mây Tần bưng mặt khóc.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mọi nhà, đất Thục, muốn vào,
Một người, Lạc Cốc, đi sao hết đường.
Cắn tay, kẻ bỏ quê hương,
Quay đầu nhìn lại khóc thương mây Tần...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai mươi mốt nhà vào đất Thục
Chỉ ra hang Lạc Cốc một người
Hai người phụ nữ tắt hơi
Mây Tần còn ngóng lệ rơi ròng ròng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời