15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 19:17

三絕句其一

前年渝洲殺刺史,
今年開州殺刺史。
群盜相隨劇虎狼,
食人更肯留妻子。

 

Tam tuyệt cú kỳ 1

Tiền niên Du Châu sát thứ sử,
Kim niên Khai Châu sát thứ sử.
Quần đạo tương tuỳ kịch hổ lang,
Thực nhân cánh khẳng lưu thê tử.

 

Dịch nghĩa

Năm trước nơi Du Châu viên thứ sử bị giết,
Năm nay tại Khai Châu viên thứ sử cũng bị giết.
Bọn cướp theo kịp dược với loài sói hổ,
Ăn thịt người cũng không chừa vợ con nữa.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Năm trước Du Châu giết thứ sử,
Năm nay Khai Châu giết thứ sử.
Bầy cướp theo nhau hơn hổ lang,
Ăn người chừa vợ con sao hử?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thứ sử Du Châu, năm trước giết,
Thứ sử Khai Châu, năm nay giết.
Bọn cướp theo đòi vượt hổ lang,
Giết chồng, vợ con họ cũng thịt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm trước Du Châu giết thử sử
Nay Khai Châu xử tử trưởng quan
Loạn quân theo kịp hổ lang
Ăn người còn để an toàn vợ con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời