Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 00:58

自京竄至喜達行在所其三

死去憑誰報,
歸來始自憐。
猶瞻太白雪,
喜遇武功天。
影靜千官里,
心蘇七校前。
今朝漢社稷,
新數中興年。

 

Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 3

Tử khứ bằng thuỳ báo,
Quy lai thuỷ tự liên.
Do chiêm Thái Bạch tuyết,
Hỉ ngộ Vũ Công thiên.
Ảnh tĩnh thiên quan lý,
Tâm tô thất hiệu tiền.
Kim triêu hán xã tắc,
Tân số trung hưng niên.

 

Dịch nghĩa

Chết đi rồi thì lấy ai mà báo,
Về tới nơi, mới đầu thấy tự thương mình.
Vì nhìn thấy tuyết nơi núi Thái Bạch,
Mừng được tới nơi Vũ thiên.
Qua hình ảnh nơi triều đình ở Phụng Tường,
Lòng hồ hởi vì có nhiều nhân tài qui tụ.
Triều đại này, cơ đồ nhà Hán,
Là năm trùng hưng để có vận hội mới.


(Năm 757)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mình chết đi biết nhờ ai báo
Về đây rồi mới khéo thương ta
Tuyết trên Thái Bạch nhận ra
Núi Vũ Công thấy trời xa những mừng
Xóm nghìn cửa ngắm trông lặng lẽ
Trước đại doanh hồn đã hồi sinh
Hán triều xã tắc của mình
Năm trung hưng tính trung bình từ đây


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn 1000 bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nếu chết, nhờ ai báo,
Tới nơi, mình tự thương.
Nhờ thấy tuyết Thái Bạch,
Mừng tới trời Vũ công.
Cung vua trang nghiêm quá,
Các quan dốc một lòng.
Triều này đất nước Hán,
Số mới năm trùng hưng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai báo tin nếu đi lỡ chết?
Tới nơi rồi mới biết tự thương
Tuyết trên Thái Bạch còn vương
Đã mừng tới được bên sườn Vũ Công
Ngàn quan chức trong vùng yên ổn
Lòng hồi sinh trước bảy đoàn quân
Giang sơn nhà Hán trung hưng
Sáng nay tính đã khoảng chừng vài năm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lấy ai báo lúc chết rồi,
Tới nơi về mới thấy hơi thương mình.
Tuyết nơi Thái Bạch thấy hình,
Vũ thiên đi được mừng mình tới nơi.
Phụng Tường hình ảnh cơ ngơi,
Nhân tài qui tụ lòng người vui lây.
Cơ đồ triều Hán thời này,
Là năm vận hội mới ngày trung hưng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời