Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 13:12

自平

自平宮中呂太一,
收珠南海千餘日。
近供生犀翡翠稀,
復恐征戎干戈密。
蠻溪豪族小動搖,
世封刺史非時朝。
蓬萊殿前諸主將,
才如伏波不得驕。

 

Tự bình

Tự bình cung trung lữ Thái Nhất,
Thu châu Nam Hải thiên dư nhật.
Cận cung sinh tê phỉ thuý hi,
Phục khủng chinh nhung can qua mật.
Man Khê hào tộc tiểu động diêu,
Thế phong chế sứ phi thì triều.
Bồng Lai điện tiền chư chủ tướng,
Tài như Phục Ba bất đắc kiêu.

 

Dịch nghĩa

Tự nó bình yên, trong cung chủ trì là sao Thái Nhất,
Một ngày thu ngọc từ Nam Hải hơn cả ngàn viên.
Gần đây việc cung ứng tê giác sống, chim trả bớt đi,
Lại ngại phái quân đi gây chiến liên miên.
Vùng Man Khê các tù trưởng hơi dao động,
Được phong làm chế sứ đời đời mà không phải vào chầu vua.
Trước cửa điện Bồng Lai, hỡi các vị tướng chính,
Nếu không được như Phục Ba thì không được kiêu căng.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vào lúc thái ất sáng trong cung,
Nam Hải hơn ngàn ngọc tốt dâng.
Gần đây chim trả, tê giác bớt,
Vì ngại chiến tranh việc binh nhung.
Tộc trưởng Man Khê ý hơi chao,
Đời đời chế sứ được miễn chầu.
Trước điện Bồng Lai, các tướng lãnh,
Còn kém Phục Ba, chớ có kiêu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong cung Thái Nhất tự bình yên,
Thu ngọc biển Nam ngày vạn viên.
Chim trả tê tê cung ứng bớt,
Phái quân gây chiến ngại liên miên.
Man Khê tù trưởng hơi dao động,
Chế sứ được phong chầu miễn liền.
Trước cửa Bồng Lai, này các tướng!
Phục Ba không sánh chớ kiêu căng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tự bình yên trong cung Thái Nhất
Nam Hải thu ngọc chất ngàn viên
Việc cung tê trả hiếm dần
Lại e chinh chiến gây can qua nhiều
Vùng Man Khê động diêu hào tộc
Chế sứ phong khỏi nhọc vào chầu
Bồng Lai vừa nhắn chư hầu
Phục Ba mới được, không kiêu mới là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời