Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:43

自閬州領妻子卻赴蜀山行其三

行色遞隱見,
人煙時有無。
僕夫穿竹語,
稚子入雲呼。
轉石驚魑魅,
抨弓落狖鼯。
真供一笑樂,
似欲慰窮途。

 

Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 3

Hành sắc đệ ẩn hiện,
Nhân yên thì hữu vô.
Phó phu xuyên trúc ngữ.
Trĩ tử nhập vân hô.
Chuyển thạch kinh lị mị,
Phanh cung lạc dứu ngô.
Chân cung nhất tiếu lạc,
Tự dục uý cùng đồ.

 

Dịch nghĩa

Bóng đi thấy thấp thoáng,
Khói nhà người lúc có lúc không.
Người gánh đồ léo nhéo khi đi qua khóm trúc,
Trẻ con reo khi ngang đám mây.
Đá rơi làm cho quỷ dữ sợ,
Uốn cung, khỉ sóc lăn quay.
Đều gây thêm tiếng cười vui,
Như muốn an ủi lúc đường cùng.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dáng đi trông nhấp nhô,
Khói nhà thỉnh thoảng mới.
Trẻ nhỏ vướng mây kêu,
Người hầu chui trúc nói.
Đá rơi, quỷ ma kinh,
Căng cung, sóc khỉ lủi.
Được dịp cười cho vui,
Đường cùng tự an ủi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng đi thấy thấp thoáng mờ,
Khói nhà người lúc có giờ lại không.
Khóm tre léo nhéo tiểu đồng,
Reo khi con trẻ ngang lòng đám mây.
Đá rơi quỷ dữ sợ ngay,
Uốn cung, khỉ sóc lăn quay xuống rồi.
Đều gây thêm tiếng cười vui,
Như là an ủi lúc lui đường cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng người đi thấy trong thấp thoáng
Khói bếp nhà lúc loáng lúc không
Trẻ reo khi đám mây ngang
Phu gánh trò chuyện qua hàng tre xanh
Đá rơi làm ma kinh quỉ sợ
Giương cung lên sóc khỉ lăn quay
Thật ra thêm tiếng cười vui
Để an ủi lúc mọi người gian nan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời