Dáng đi trông nhấp nhô,
Khói nhà thỉnh thoảng mới.
Trẻ nhỏ vướng mây kêu,
Người hầu chui trúc nói.
Đá rơi, quỷ ma kinh,
Căng cung, sóc khỉ lủi.
Được dịp cười cho vui,
Đường cùng tự an ủi.

tửu tận tình do tại