Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:42

自閬州領妻子卻赴蜀山行其二

長林偃風色,
回復意猶迷。
衫裛翠微潤,
馬銜青草嘶。
棧懸斜避石,
橋斷卻尋溪。
何日干戈盡,
飄飄愧老妻。

 

Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 2

Trường lâm yển phong sắc,
Hồi phục ý do mê.
Sam ấp thuý vi nhuận,
Mã hàm thanh thảo tê.
Sạn huyền tà tị thạch,
Kiều đoạn tức tầm khê.
Hà nhật can qua tận,
Phiêu phiêu quí lão thê.

 

Dịch nghĩa

Rừng sâu nép duới sức gió,
Đi qua rồi mà mình vẫn chưa hồi sức.
Áo kép thấm đẫm mầu xanh,
Ngựa ngậm cỏ xanh hí vang.
Đường treo ngang vách đá,
Cầu đứt quãng phải lội suối.
Ngày nào chiến tranh chấm dứt,
Lông bông thấy thẹn với vợ già.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Rừng rậm gió lồng lộng,
Vượt qua sợ vẫn còn.
Áo ngoài xanh thấm ướt,
Ngựa hí ngoạm cỏ non.
Đường treo sát vách đá,
Cầu cụt suối đi men.
Chừng nào hết giặc giã,
Đỡ ngượng cùng vợ hiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng sâu nép duới gió lùa,
Qua rồi mà vẫn chưa hồi sức đây.
Áo đôi thấm đẫm xanh dầy,
Cỏ xanh ngựa ngậm miệng đầy hí vang.
Đường đèo vách đá treo ngang,
Đứt cầu quãng phải lội ngang suối rừng.
Ngày nào chinh chiến mới ngừng,
Lông bông thấy thẹn nàng cưng vợ già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rừng dài như nép mình dưới gió
Đi qua rồi sức có hồi đâu
Thấm nhuần áo kép xanh màu
Cỏ xanh ngựa ngậm hí nhau vui mừng
Đường ván treo xuyên ngang vách đá
Cầu đứt rồi tất có lội khe
Ngày nào mới hết can qua
Lông bông thẹn với vợ già con thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời