Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2010 18:42

祠南夕望

百丈牽江色,
孤舟泛日斜。
興來猶杖屨,
目斷更雲沙。
山鬼迷春竹,
湘娥倚暮花。
湖南清絕地,
萬古一長嗟。

 

Từ nam tịch vọng

Bách trượng khiên giang sắc,
Cô chu phiếm nhật tà.
Hứng lai do trượng lũ,
Mục đoạn cánh vân sa.
Sơn quỷ mê xuân trúc,
Tương nga ỷ mộ hoa.
Hồ Nam thanh tuyệt địa,
Vạn cổ nhất trường ta.

 

Dịch nghĩa

Sắc sông toả cao đến trăm thước,
Chiếc thuyền cô đơn trôi trong buổi chiều tà.
Hứng lên thì đã có gậy với dép sẵn đó,
Hết ngày chỉ có mây với bãi cát.
Quỷ núi lẫn trong đám trúc mùa xuân,
Thần sông tựa nơi hoa ban chiều.
Đây là một cảnh rất đẹp vùng Hồ Nam,
Từ xưa vẫn thường ca ngợi về vùng này.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trăm trượng mê sông đẹp
Thuyền con thả bóng tà
Nức lòng giầy, gậy sẵn
Bặt mắt cát, mây nhoà
Ma núi xuân len trúc
Thần sông bóng lẩn hoa
Thở dài cảnh xinh tuyệt
Muôn thuở một Trường Sa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm thước rực màu sông,
Chiều tà thuyền lẻ giong.
Hứng lên gậy cùng dép,
Cuối ngày mây cát không.
Quỉ núi, trúc xuân nép,
Thần sông, hoa chiều lồng.
Hồ Nam cảnh tuyệt đẹp,
Xưa nay vẫn hởi lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc sông trăm thước toả cao,
Chiều tà thuyền lẻ trôi vào hồng hoang.
Hứng lên gậy chống dép mang,
Hết ngày chỉ có cát vàng với mây.
Quỷ non lẫn đám trúc dầy,
Thần sông nơi tựa hoa bày chiều nay.
Hồ Nam cảnh đẹp vùng này,
Từ xưa thường vẫn vùng này ngợi ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sắc xuân sáu trăm trượng,
Thuyền côi đi chiều tà.
Hứng đến gậy còn chống,
Mây cát ngăn mắt ta.
Tre xuân che quỷ núi,
Thần Nữ đứng dựa hoa.
Nhìn Hồ Nam cảnh đẹp,
Than đời vạn cổ xa.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc sông toả cao hàng trăm trượng
Thuyền cô đơn ngất ngưởng chiều tà
Hứng lên sẵn gậy dép da
Mây và bãi cát mắt ta ngăn hoài
Trong tre xuân lạc loài quỷ núi
Nữ thần sông đứng dưới hoa chiều
Hồ Nam cảnh đẹp mỹ miểu
Từ xưa vẫn được diễm kiều ngợi ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời