Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 07:16

徐九少尹見過

晚景孤村僻,
行軍數騎來。
交新徒有喜,
禮厚愧無才。
賞靜憐雲竹,
忘歸步月臺。
何當看花蕊,
欲發照江梅。

 

Từ cửu thiếu doãn kiến quá

Vãn cảnh cô thôn tích,
Hành quân sổ kỵ lai.
Giao tân đồ hữu hỉ,
Lễ hậu quĩ vô tài.
Thưởng tĩnh liên vân trúc,
Vong quy bộ nguyệt đài.
Hà đương khán hoa nhị,
Dục phát chiếu giang mai.

 

Dịch nghĩa

Cảnh chiều nơi xóm vắng vẻ hẻo lánh,
Có vài người lính cưỡi ngựa tới.
Mới quen nhau mà có lòng mừng như vậy,
Ông đối đãi hậu hĩ nên khiến tôi mắc cở vì không có tài.
Thưởng thức cái tĩnh mịch nên thích trúc dưới làn mây,
Quên cả giờ về vì mải đi bộ quanh nhà dưới trăng.
Hãy tới coi nhị hoa kia,
Hoa mai dại muốn nở rộ lên rồi.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xóm vắng lúc cảnh chiều,
Vài lính cưỡi ngựa tới.
Mừng vui tuy mới quen,
Xử tốt, ngượng chẳng giỏi.
Hưởng yên, luyến trúc mây,
Quên về, dưới trăng sải.
Hãy tới coi nhị hoa,
Mai đồng muốn nở chói.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xóm vắng cảnh chiều vẻ lặng yên,
Có vài lính kỵ ngựa về miền.
Mới quen mà có lòng như vậy,
Đối tốt nên tôi mắc cở phiền.
Thưởng thức bình yên nên thích trúc,
Quên về vì mải lội quanh hiên.
Hãy coi tới nhị hoa kia đó,
Mai dại nở ra hoa rộ liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cô thôn trong ánh trời chiều,
Một vài kị sĩ đến lều hỏi tôi.
Mới quen nhưng đã vui rồi,
Lễ ông hậu hĩ, tài tôi kém hèn.
Mắt nhìn mây, trúc lặng yên,
Dưới trăng vui bước mải quên chuyện về.
Mai đây mai nở tràn trề,
Bên sông soi bóng ngàn mai tiêu sầu.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh chiều nơi xóm làng đơn lẻ
Có hàng quan quân kị tới thăm
Mới quen mà thấy vui lòng
Quà cho hậu thẹn tài không có gì
Thưởng thức trúc dưới mây tĩnh lặng
Đi dưới trăng quên bẵng chuyện về
Hãy coi đám nhuỵ hoa kia
Mai bên sông sắp tràn trề nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời