Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:28

即事(聞道花門破)

聞道花門破,
和親事卻非。
人憐漢公主,
生得渡河歸。
秋思拋雲髻,
腰支勝寶衣。
群凶猶索戰,
回首意多違。

 

Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá)

Văn đạo Hoa Môn phá,
Hoà thân sự khước phi.
"Nhân liên Hán công chúa,
Sinh đắc độ hà quy."
Thu tứ phao vân mấn,
Yêu chi thắng bảo y.
Quần hung do sách chiến,
Hồi thủ ý đa vi.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói Hoa Môn đánh phá,
Việc cầu hoà nhờ hôn nhân quả là điều sai trái.
Người ta thương công chúa nhà Hán,
Còn sống để vượt sông mà về.
Ý thu làm tan mớ tóc mây,
Tay, eo quý hơn áo đẹp.
Bọn ác còn gây sự,
Càng suy nghĩ càng thấy trái với ý nghĩ mình.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói Hoa Môn quậy,
Cầu thân việc trái lè.
"Dân thương công chúa Hán,
Còn sống, vượt sông về."
Thân đẹp hơn áo gấm,
Thu buồn tóc rã rề.
Bọn ác còn gây chuyện,
Nghĩ lại càng đáng chê.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe trận Hoa Môn vừa bị phá
Việc hoà thân không khá như mơ
Thương cho công chúa bơ vơ
Qua sông còn sống trở về là may
Ý thu sầu tóc mây không kể
Chân tay lưng xem quý hơn y
Giặc còn sách nhiễu lắm khi
Quay đầu nhìn lại ý vi phạm nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói đánh vào Hoa Môn,
Cầu hoà sai trái nhờ hôn nhân rồi.
Hán triều công chúa thương thôi,
May còn sống vượt sông rồi về đây.
Ý thu tan mớ tóc mây,
Quý hơn áo đẹp vẻ mày, tay, eo.
Ác gian gây sự còn theo,
Càng suy càng thấy trái điều nghĩ riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời