Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
13 bài trả lời: 13 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: tống biệt (251) tiễn bạn (26)

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 04:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2006 07:13

送遠

帶甲滿天地,
胡為君遠行。
親朋盡一哭,
鞍馬去孤城。
草木歲月晚,
關河霜雪清。
別离已昨日,
因見古人情。

 

Tống viễn

Đới giáp mãn thiên địa,
Hồ vi quân viễn hành?
Thân bằng tận nhất khốc,
Yên mã khứ cô thành.
Thảo mộc tuế nguyệt vãn,
Quan hà sương tuyết thanh.

Biệt ly dĩ tạc nhật,
Nhân kiến cổ nhân tình.

 

Dịch nghĩa

Giặc giã khắp trong trời đất,
Vì sao anh đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả,
Yên ngựa đến thành quạnh hiu.
Cây cỏ tàn cùng năm tháng,
Sông ải sương tuyết trắng ngần.
Hôm trước đã chia tay,
Mới thấy tình cảm người xưa.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Binh giáp khắp trời đất
Cớ sao đi viễn phương
Bạn bè đều khóc cả
Thành lẻ ngựa đưa đường
Cây cỏ lụi năm tháng
Quan hà tuyền tuyết sương
Biệt ly đã quá vãng
Mới thấy người xưa thương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giặc giã khắp trong đất trời,
Vì sao anh lại muốn rời đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả mà,
Yên ngựa đi đến thành nhà quạnh hiu.
Năm tháng cây cỏ tàn theo,
Ải sông sương tuyết càng gieo trắng ngần.
Hôm trước chia tay một lần,
Mới thấy tình cảm người thân thế nào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổi lên giặc khắp trong đất trời,
Vì sao anh lại muốn rời đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả mà,
Ngựa lên đi đến thành nhà quạnh hiu.
Tháng năm cây cỏ tàn theo,
Ải sông sương tuyết càng gieo trắng ngần.
Chia tay hôm trước một lần,
Mới hay tình cảm người thân thế nào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]