Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 18:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 04:17

送翰林張司馬南海勒碑

冠冕通南極,
文章落上臺。
詔從三殿去,
碑到百蠻開。
野館濃花發,
春帆細雨來。
不知滄海上,
天遣幾時回。

 

Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi

Quan niệm thông nam cực,
Văn chương lạc thượng đài.
Chiếu tòng tam điện khứ,
Bi đáo bách man khai.
Dã quán nùng hoa phát,
Xuân phàm tế vũ lai.
Bất tri thương hải thượng,
Thiên khiển kỷ thì hồi.

 

Dịch nghĩa

Mũ mão thông suốt đến tận cõi nam
Văn chương đưa từ bậc quan lớn xuống
Chiếu ban ở ba điện sai ra đi
Bia đến xứ trăm man dựng mở
Hoa nở rậm ở quán nhà quê
Mưa nhẹ rơi trên cánh buồm xuân
Biết đâu ở chốn biển xanh
Chẳng mấy chốc vua cho về


(Năm 758)

Nguyên chú: "Tướng quốc chế văn" 相國制文 (Bài văn bia do tướng quốc làm).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mũ miện thông nam cực
Văn chương bậc thượng đài
Chiếu từ cung điện xuống
Bia dựng xứ man ngoài
Quán nội hoa đua nở
Buồm xuân mưa nhẹ phai
Biết đâu miền biển ấy
Mấy chốc được lui hài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mũ áo mỏm nam tới,
Văn chương lạc trên đài.
Ba điện chiếu rời khỏi,
Trăm Mường bia tới nơi.
Quán quê hoa ngát nở.
Buồm xuân mưa bụi rơi.
Không biết trên biển biếc,
Khi nào về, tuỳ trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mũ đại quan cực nam thẳng tiến
Bản văn từ quan lớn truyền ra
Chiếu ban ông phải đi xa
Khắc bia đất Mán để mà dạy dân
Quán bên đường thoảng hương hoa dại
Một cánh buồm vừa lại trong mưa
Chẳng hay ở đến bao giờ
Ơn vua cho gọi trở về kinh đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suốt thông mũ mão tận miền nam,
Đưa xuống văn chương từ bậc quan.
Ba điện chiếu ban sai phát tới,
Bia đem dựng mở xứ trăm man.
Nhà quê ở quán hoa lên rậm,
Mưa nhẹ rơi trên buồm cánh xuân.
Ở chốn biển xanh đâu biết ấy,
Mấy khi vua lại triệu hoàn về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời