Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2015 02:20

送王侍御往東川,放生池祖席

東川詩友合,
此贈怯輕為。
況復傳宗近,
空然惜別離。
梅花交近野,
草色向平池。
倘憶江邊臥,
歸期願早知。

 

Tống Vương thị ngự vãng Đông Xuyên, Phóng Sinh trì tổ tịch

Đông Xuyên thi hữu hợp,
Thử tặng khiếp khinh vi.
Huống phục truyền tông cận,
Không nhiên tích biệt ly.
Mai hoa giao cận dã,
Thảo sắc hướng bình trì.
Thảng ức giang biên ngoạ,
Qui kỳ nguyện tảo tri.

 

Dịch nghĩa

Các bạn thơ ở Đông Xuyên tụ tập lại,
Bài tặng này e rằng không đủ thắm thiết.
Huống chi lại thêm có liên hệ bà con gần,
Đâu có phải ngẫu nhiên mà than tiếc cảnh biệt ly,
Hoa mai tiếp sát gần ruộng,
Mầu cỏ hướng về ao phẳng lặng.
Sực nhớ ra rằng mình đang nằm nơi ven sông,
Ngày trở lại xin ông cho biết sớm.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Xuyên bạn thơ họp,
Bài tặng này ngại nhàm.
Thêm họ hàng gần gũi,
Biệt ly bỗng nhiên than.
Hoa mai xà gần ruộng,
Mầu cỏ hướng ao yên.
Nằm bên sông, chợt nhớ,
Ngày về sớm báo tin.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn thơ tụ tập ở Đông Xuyên,
E bài thơ tặng không truyền thiết tha.
Huống chi quan hệ gần xa,
Ngẫu nhiên đâu biệt ly mà tiếc thương,
Hoa mai tiếp sát ruộng nương,
Hướng về mầu cỏ ao mương phẳng bằng.
Ven sông sực nhớ mình nằm,
Ngày ông trở lại mong rằng sớm hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Các bạn thơ Đông Xuyên hội tụ
Bài tặng này e sợ nhẹ tênh
Huống còn liên hệ họ hàng
Biệt ly đâu phải than suông thế này
Hoa mai gặp ở ngay bờ ruộng
Màu cỏ xanh theo hướng ao bằng
Nhớ ra bờ nước đang nằm
Ngày về xin báo cho rằng sớm hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời