Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:15

送王十六判官

客下荊南盡,
君今復入舟。
買薪猶白帝,
鳴櫓已沙頭。
衡霍生春早,
瀟湘共海浮。
荒林庾信宅,
為仗主人留。

 

Tống Vương thập lục phán quan

Khách há Kinh Nam tận,
Quân kim phục nhập chu.
Mãi tân do Bạch Đế,
Minh lỗ dĩ sa đầu.
Hành Hoắc sinh xuân tảo,
Tiêu Tương cộng hải phù.
Hoang lâm Dữu Tín trạch,
Vi trượng chủ nhân lưu.

 

Dịch nghĩa

Tôi thân khách xuống cuối vùng Kinh Nam,
Còn ông nay lại lên thuyền.
Mới mua củi ở Bạch Đế,
Tiếng mái chèo đã vang nơi đầu doi.
Mùa xuân sớm về nơi núi Hành,
Nước hai sông Tiêu và Tương dâng ngang mặt biển.
Nơi rừng hoang có nhà của Dữu Tín,
Vì ông mà chủ nhân sẽ giữ lại.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kinh Nam, khách xuống cuối,
Ông nay lên thuyền ngồi.
Củi vừa mua Bạch Đế,
Chèo đã khua đầu doi.
Hành, Hoắc xuân sớm tới,
Tiêu, Tương ngang biển trồi.
Rừng hoang nhà Dữu Tín,
Vì ông, chủ nhân mời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tôi thân khách xuống Kinh Nam,
Còn ông nay lại thuyền nan lên thành.
Mới mua củi Bạch Đế thành,
Nơi doi tiếng mái chèo vang đầu gành.
Mùa xuân về sớm núi Hành,
Tiêu Tương sông nước dâng ngang biển tràn.
Có nhà Dữu Tín rừng hoang,
Vì ông mà chủ nhân càng giữ thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tôi xuống tới Kinh Nam làm khách
Ông hôm nay lại lách lên thuyền
Củi mua Bạch Đế còn nguyên
Mái chèo tiếng quạt còn truyền đầu doi
Mùa xuân sớm về nơi Hành Hoắc
Nước Tiêu Tương ngang mức biển khơi
Nhà Dữu Tín ông đến chơi
Thể nào chủ cũng sẽ mời qua đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời