Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/06/2015 16:15

送趙十七明府之縣

連城為寶重,
茂宰得才新。
山雉迎舟楫,
江花報邑人。
論交翻恨晚,
臥病卻愁春。
惠愛南翁悅,
餘波及老身。

 

Tống Triệu thập thất minh phủ chi huyện

Liên thành vi bảo trọng,
Mậu tể đắc tài tân.
Sơn trĩ nghênh chu tiếp,
Giang hoa báo ấp nhân.
Luận giao phiên hận vãn,
Ngoạ bệnh khước sầu xuân.
Huệ ái nam ông duyệt,
Dư ba cập lão thân.

 

Dịch nghĩa

Hãy giữ gìn kỹ ngọc liên thành,
Quan tuần phủ có được cái tài mới.
Chim trĩ trong núi đón chào quan lớn,
Hoa bên sông loan báo cho người dân trong làng.
Bàn về giao thiệp bè bạn để bớt giận thì đã trễ,
Nằm bệnh không gạt bỏ được nỗi buồn.
Lòng nhân ái làm cho ông già đang ở miền nam hài lòng,
Cái âm hưởng còn sót lại trên người lão già này.


(Năm 770)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngọc quý xin hãy giữ gìn,
Chủ huyện vừa mới được thêm tài lành.
Quan to, trĩ núi hoan nghênh,
Hoa sông thông báo tình hình cho dân.
Giận chẳng đổi, tình bạn bàn,
Bệnh nằm chẳng bớt sầu xuân chút nào.
Nam ông nhân ái dạt dào,
Thân già còn chút sóng trào tới đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hãy gìn giữ kỹ ngọc liên thành,
Tuần phủ có tài mới được lành.
Chim trĩ chào quan trong núi thẳm,
Bên sông hoa báo người trong làng.
Luận bàn bè bạn thì chưa trễ,
Nỗi buồn nằm bệnh bỏ quên nhanh.
Lòng nhân làm lão Nam thông cảm,
Sót lại lão này âm hưởng thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọc liên thành hãy gìn giữ kỹ
Vì nó làm quan tể thêm tài
Trĩ rừng chào đón mái chèo
Hoa sông loan báo cho người trong thôn
Bàn về hận bạn gian đã trễ
Nằm bệnh không gạt bỏ sầu xuân
Già nam cảm được lòng nhân
Sóng thừa còn tới tấm thân già này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời