Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/03/2020 23:45

送鮮于萬州遷巴州

京兆先時傑,
琳琅照一門。
朝廷偏注意,
接近與名藩。
祖帳排舟數,
寒江觸石喧。
看君妙為政,
他日有殊恩。

 

Tống Tiên Vu Vạn Châu thiên Ba Châu

Kinh Triệu tiên thời kiệt,
Lâm lang chiếu nhất môn.
Triều đình thiên chú ý,
Tiếp cận dữ danh phiên.
Tổ trướng bài chu sổ,
Hàn giang xúc thạch huyên.
Khán quân diệu vi chánh,
Tha nhật hữu thù ân.

 

Dịch nghĩa

Ông đứng đầu các người tài giỏi đương thời tại kinh đô,
Ngọc sáng láng toả chiếu từ một nhà.
Triều đình đặc biệt chú ý,
Kêu tới mà trao cho chỗ then chốt.
Màn trướng giăng ra trên vài con thuyền,
Nước sông lạnh chảy chạm vào đá nghe ồn ào.
Biết ông là người quản lí hành chính giỏi,
Trong tương lai sẽ có được ơn đặc biệt.


(Năm 767)

Nguyên chú: “Tiên Vu Cảnh nãi Trọng Thông tử, hữu phụ phong” 鮮于耿乃仲通子,有父風 (Tiên Vu Cảnh là con của Tiên Vu Trọng Thông, có tác phong giống cha).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kinh đô, người tài nhất,
Ngọc sáng rực một nhà.
Triều đình riêng chú ý,
Chỗ tốt dành riêng cho.
Tiệc tiễn vài thuyền đậu,
Sông lạnh rộn đá va.
Biết ông quản lý giỏi,
Có ngày lắm ơn ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đứng đầu tài giỏi kinh đô,
Ngọc châu sáng toả chiếu vô từ nhà.
Triều đình đặc biệt nghe qua,
Kêu trao một chỗ tốt mà làm quan.
Vài thuyền giăng trướng ra màn,
Nước sông lạnh chảy chạm hàng đá vang.
Biết ông quản trị giỏi giang,
Trong tương lai sẽ được ơn triều đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghi thay thế nguyên tác chữ Hán

Đề nghị thay thế nguyên tác chữ Hán đang có bằng bản chữ Hán dưới đây:

京兆先時杰,
琳琅照一門。
朝廷偏注意,
接近與名藩。
祖帳排舟數,
寒江觸石喧。
看君妙為政,
他日有殊恩。

Lý do:

1/ cho phù hợp với bản dịch âm Hán Việt đang có.
2/ bản trong Toàn Đường thi cũng chép như thế.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại kinh đô đứng đầu người giỏi
Như ngọc lang chiếu rọi một nhà
Triều đình đặc biệt ngợi ca
Vời vào giao phó việc to cõi ngoài
Màn trướng giăng trên vài thuyền lớn
Sóng sông xô đá ngổn ngang kêu
Biết ông hành chính cao siêu
Ngày sau tất được thưởng nhiều đặc ân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời