Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 13:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2019 08:23

送靈州李判官

犬戎腥四海,
回首一茫茫。
血戰乾坤赤,
氛迷日月黃。
將軍專策略,
幕府盛材良。
近賀中興主,
神兵動朔方。

 

Tống Linh Châu Lý phán quan

Khuyển Nhung tinh tứ hải,
Hồi thủ nhất mang mang.
Huyết chiến càn khôn xích,
Phân mê nhật nguyệt hoàng.
Tướng quân chuyên sách lược,
Mạc phủ thịnh tài lương.
Cận hạ trung hưng chủ,
Thần binh động sóc phương.

 

Dịch nghĩa

Khắp bốn bể bị rợ Khuyển Nhung quấy đục,
Nghĩ lại thật cảm thấy bàng hoàng.
Máu đổ qua trận chiến làm đỏ cả đất,
Hơi mù làm vàng bầu trời.
Vị tướng chịu trách nhiệm về sách lược,
Thi hành thì đã có nhiều người tài trong bộ tham mưu.
Gần được chúc tụng nhà vua khôi phục lại đất nước,
Quân đội hùng mạnh khởi dậy từ phương bắc.


(Năm 757)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bốn bể Khuyển Nhung quậy,
Nghĩ lại thấy hoang mang.
Máu trận, đất thấm đỏ,
Khí độc, trời nhuốm vàng.
Tướng quân ban chiến lược,
Quân đoàn lắm người hùng.
Gần chúc chúa khôi phục,
Lính giỏi là sóc phương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị thay đổi toàn thể bản Hán tự đang có

Đề nghị thay đổi toàn bộ bản Hán tự đang có bằng bản Hán tự sau đây:

犬戎腥四海,
回首一茫茫。
血戰乾坤赤,
氛迷日月黃。
將軍專策略,
幕府盛材良。
近賀中興主,
神兵動朔方。

Lý do:

1/ Cho phù hợp với bản dịch âm Hán Việt hiện có.
2/ Cho phù hợp với bản chép trong Toàn Đường Thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Yết, Hồ bốn biển hôi tanh,
Quay đầu chỉ thấy lòng mình mênh mang!
Chiến tranh trời đất máu tràn,
Nhật, nguyệt đổi vàng vì khí yêu tinh.
Trên tướng quân đã rành sách lược,
Dưới tướng toàn mưu chước tài năng.
May mừng vị chúa trung hưng,
Binh thần vang dội Sóc Phương lần này.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp nơi rợ Khuyển Nhung tanh tưởi
Nghĩ lại mà không khỏi bàng hoàng
Giao tranh máu đỏ chiến trường
Khi mê chết chóc bốc vàng ngày đêm
Tướng chỉ huy mưu toan sách lược
Dưới trướng toàn những bậc tài hiền
Theo phò thánh chúa gần bên
Tướng binh hùng mạnh uy rền bắc phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn bể Khuyển Nhung đều quấy đục,
Cảm thương nghĩ lại thật bàng hoàng.
Chiến tranh máu đổ loang trên đất,
Hơi đục toả vàng bầu khí quang.
Trách nhiệm tướng quân về sách lược,
Thi hành nhiều bậc tài trong quân.
Chúc mừng vua phục hưng non nước,
Quân đội mạnh hùng từ bắc sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời