Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 23:27

送李八祕書赴杜相公幕

青簾白舫益州來,
巫峽秋濤天地回。
石出倒聽楓葉下,
櫓搖背指菊花開。
貪趨相府今晨發,
恐失佳期後命催。
南極一星朝北斗,
五雲多處是三臺。

 

Tống Lý bát bí thư phó Đỗ tướng công mạc

Thanh liêm bạch phảng Ích Châu lai,
Vu Giáp thu đào thiên địa hồi.
Thạch xuất đảo thinh phong diệp há,
Lỗ dao bối chỉ cúc hoa khai.
Tham xu tướng phủ kim thần phát,
Khủng thất giai kỳ hậu mệnh thôi.
Nam cực nhất tinh triều Bắc Đẩu,
Ngũ vân đa xứ thị tam đài.

 

Dịch nghĩa

Rèm xanh, bè trắng từ Ích Châu mà tới,
Nơi Vu Giáp cơn sóng vào mùa thu như cuốn cả đất trời.
Nơi "đá nổi" lá phong rơi nghe loáng thoáng,
Bơi chèo khiến hoa cúc lật úp xuống.
Mải mê để đi về tướng phủ nên sáng nay ra đi,
Sợ lỡ mất dịp may có nguy hại đến vận mệnh sau này.
Một ngôi sao ở vùng cực nam này ngóng về sao Bắc Đẩu,
Nơi có nhiều mây năm sắc, đó chính là tam đài.


(Năm 767)

Lời tự: "Tướng công triều yết, kim phó hậu kỳ dã. Đỗ Hồng Tiệm dĩ hoàng môn thị lang đồng bình chương sự trấn Thục" 相公朝謁今赴後期也。杜鴻漸以黃門侍郎同平章事鎮蜀 (Tướng công về triều trình diện nay là đi kỳ sau vậy. Đỗ Hồng Tiệm với địa vị hoàng môn thị lang đồng bình chương sự coi giữ vùng Thục).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Rèm xanh, bè trắng Ích Châu rời,
Sóng thu Vu Giáp lộng đất trời.
Đá vọng tiếng vang, lá phong rụng,
Chèo khua lưng lật, hoa cúc tươi.
Ham về phủ tướng, sáng nay tới,
Sợ mất dịp may, vận đến rồi.
Sao nam một vị chầu sao bắc,
Nhiều mây năm sắc hẳn tam đài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rèm xanh, bè trắng Ích Châu nơi,
Vu Giáp sóng thu cuốn đất trời.
"Đá nổi" phong rơi nghe loáng thoáng,
Cúc hoa lật úp xuống chèo bơi.
Mải về tướng phủ nay từ biệt,
Sợ lỡ dịp may vận đến hồi.
Sao ở cực nam trông Bắc Đẩu,
Nhiều mây năm sắc chính tam đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rèm xanh bè trắng Ích Châu tới
Vu Giáp sóng thu dội đất trời
Lá phong cồn đá nghe rơi
Cúc hoa vừa nở chèo bơi lật nhào
Mải mê sáng nay vào tướng phủ
Hậu vận nhờ sợ lỡ dịp may
Sao nam chầu Bắc Đẩu hoài
Nhiều mây năm sắc, tam đài chính nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời