Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 14:05

送裴二虯作尉永嘉

孤嶼亭何處,
天涯水氣中。
故人官就此,
絕境興誰同。
隱吏逢梅福,
游山憶謝公。
扁舟吾已就,
把釣待秋風。

 

Tống Bùi nhị Cầu tác uý Vĩnh Gia

Cô dự đình hà xứ,
Thiên nhai thuỷ khí trung.
Cố nhân quan tựu thử,
Tuyệt cảnh dữ thuỳ đồng.
Ẩn lại phùng mai phúc,
Du sơn ức Tạ công.
Thên chu ngô dĩ tựu,
Bả điếu đãi thu phong.

 

Dịch nghĩa

Cái hòn đảo lẻ dừng nơi đâu,
Nơi chân trời giữa vùng nước với trời.
Người cũ đạt đến chức quan đến nơi đấy,
Cái cảnh hẻo lánh đó cùng với ai.
Viên quan ở ẩn nếu gặp hoa mai là may,
Đi chơi vùng núi nhớ đến ông Tạ Linh Vận.
Cái thuyền nhỏ tôi đã bước lên,
Thả câu đợi gió thu về.


Bài thơ này được làm năm Thiên Bảo thứ 11 (752), tại Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đảo vắng biết ở nơi nào.
Chân trời chính giữa một bầu nước mây.
Bạn cũ, quan bổ tới đây,
Nơi xa hẻo lánh bạn bày cùng ai.
Quan ẩn, may nếu gặp mai,
Leo núi hãy nhớ tới lời Tạ công.
Thuyền con tôi đã theo dòng,
Buông câu những đợi thu phong thổi về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nơi nào đảo lẻ loi
Vùng mây nước chân trời.
Cố nhân quan nhiệm trấn
Ai bạn cùng hẻo lánh
Có phúc ẩn rừng mai
Nhớ Tạ dạo núi đồi
Bước lên ngay thuyền nhỏ
Buông cần thu đợi gió.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Biết nơi đâu là đình Cô Dự?
Nơi góc trời sóng dữ xa xôi.
Bạn sang chốn ấy, bạn ơi,
Lấy ai làm bạn ở nơi tận cùng?
Có Mai Phúc tiên ông ở ẩn,
Núi ấy xưa Linh Vận bồi hồi.
Thuyền con tôi sắp sẵn rồi,
Buông câu đợi gió thu chơi với mình.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cô Dự đảo nơi đâu nhà mát?
Giữa vùng trời mây nước mênh mông
Bạn thân tới đó làm quan
Cảnh nơi cùng tận biết quen ai cùng
Gặp lại tích ẩn nhân Mai Phúc
Họ Tạ nên nhớ lúc dong chơi
Thuyền con tôi đã sẵn rồi
Thả câu ngồi đợi êm trời gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đảo đơn dừng lại nơi đâu,
Nơi chân trời giữa nước sâu với trời.
Người xưa quan chức đến nơi,
Cám thương hẻo lánh ngỏ lời cùng ai.
Gặp mai quan ẩn được may,
Nhớ ông họ Tạ đi vào núi chơi.
Thuyền con tôi bước lên rồi,
Thả câu đợi gió thu hồi về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời