Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 22:26

送裴五赴東川

故人亦流落,
高義動乾坤。
何日通燕塞,
相看老蜀門。
東行應暫別,
北望苦銷魂。
凜凜悲秋意,
非君誰與論。

 

Tống Bùi ngũ phó Đông Xuyên

Cố nhân diệc lưu lạc,
Cao nghĩa động càn khôn.
Hà nhật thông Yên tái,
Tương khan lão Thục môn.
Đông hành ưng tạm biệt,
Bắc vọng khổ tiêu hồn.
Lẫm lẫm bi thu ý,
Phi quân thuỳ dữ luân?

 

Dịch nghĩa

Người xưa cũng lưu lạc,
Nghĩa lớn động đất trời.
Ngày nào biên ải vùng Yên được thông thương,
Hãy tới gặp lão già nơi cửa vùng Thục.
Thôi hãy tạm biệt đi về phía đông,
Hồn đau khổ cứ ngóng về phương bắc.
Cảm nghĩ về mùa thu đau buồn cứ vùng lên,
Trừ anh ra có ai là người để ngỏ lòng.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạn xưa cũng lưu lạc,
Nghĩa lớn động đất trời.
Ải Yên ngày nào mở,
Cửa Thục tới lão chơi.
Hồn tan vì bắc ngóng,
Tạm biệt hãy đông xuôi.
Ý thu buồn vời vợi,
Vắng anh, bàn với ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người xưa lưu lạc cũng như ai,
Nghĩa lớn vẫn vang trời đất hoài.
Biên ải ngày nào Yên được thoáng,
Lão già vùng Thục hãy nhìn qua.
Thôi cùng tạm biệt về đông hướng,
Cứ ngóng hồn đau về bắc phương.
Cảm nghĩ về thu buồn mãi tiến,
Trừ anh ai để ngỏ lòng thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ông bạn cũ giờ cùng lận đận,
Nghĩa khí cao động tận đất trời.
Đường Yên nay bế tắc rồi,
Ở nơi đất Thục già đời mãi sao?
Bạn sang Đông cùng nhau từ biệt,
Nhìn Bắc phương biết nói gì đây?
Ý thu sâu thẳm buồn thay,
Ngoài ông biết tỏ lòng này với ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người bạn cũ vẫn còn lưu lạc
Nghĩa cả lay động tới đất trời
Ải Yên cứ ách tắc hoài
Lão già gặp lại ở nơi Thục thành
Tạm từ biệt về đông ông bước
Mà hồn ông cứ ngước bắc phương
Ý thu sao quá thê lương
Ngoài ông ra biết ai cùng thở than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời