Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:51

夕烽

夕烽來不止,
每日報平安。
塞上傳光小,
雲邊數點殘。
照秦通警急,
過隴自艱難。
聞道蓬萊殿,
千門立馬看。

 

Tịch phong

Tịch phong lai bất chỉ,
Mỗi nhật báo bình an.
Tái thượng truyền quang tiểu,
Vân biên sổ điểm tàn.
Chiếu Tần thông cảnh cấp,
Quá Lũng tự gian nan.
Văn đạo Bồng Lai điện,
Thiên môn lập mã khan.

 

Dịch nghĩa

Lửa hiệu ban đêm đến không ngừng,
Hàng ngày báo cho biết tình hình bình yên.
Trên vùng cửa ải ít ánh sáng truyền đi,
Mây nơi biên giới lưa thưa vài chấm tàn lụi.
Chiếu tới vùng Tần, báo tin gấp,
Qua vùng Lũng, tự nó thấy khó khăn.
Nghe nói nơi cung Bồng Lai,
Dừng ngựa trước ngàn cửa mà coi.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lửa đêm tới không ngưng,
Hàng ngày báo yên ổn.
Trên ải sáng bớt truyền,
Mây biên vài chấm cuộn.
Soi Tần, vội báo nhanh,
Qua Lũng, tự khốn đốn.
Nghe nói điện Bồng Lai,
Ngàn cửa dừng ngựa ngắm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lửa chòi canh xa lắm,
Ngày ngày báo bình an.
Biên giới lửa truyền ít,
Nơi xa đốm lửa tàn.
Lửa Tần thông báo gấp,
Qua đất Lũng khó khăn.
Nghe nói Bồng Lai Điện,
Ngàn cửa ngựa đứng nhìn.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa hiệu đêm truyền không bữa nghỉ
Báo tin về tình thế an nguy
Bình an lửa hiệu nhỏ thôi
Do mây che lấp vài nơi lụi tàn
Truyền hiệu về đất Tần khẩn cấp
Bao khó khăn từ đất Lũng xa
Nghe Bồng Lai điện kinh hoa
Người người dừng ngựa trước nhà đứng coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không ngừng lửa hiệu đến ban đêm,
Tin báo hàng ngày biết được yên.
Ánh sáng ít truyền trên cửa ải,
Vài mây biên giới chấm không liền.
Vùng Tần chiếu tới báo tin gấp,
Vùng Lũng thấy qua lại khó thêm.
Nơi xứ Bồng Lai nghe nói tới,
Xem coi dừng ngựa trước song thềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời