15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2015 02:25

避地

避地歲時晚,
竄身筋骨勞。
詩書遂牆壁,
奴僕且旌旄。
行在僅聞信,
此生隨所遭。
神堯舊天下,
會見出腥臊。

 

Tị địa

Tị địa tuế thời vãn,
Thoán thân cân cốt lao.
Thi thư toại tường bích,
Nô bộc thả tinh mao.
Hành tại cận văn tín,
Thử sinh tuỳ sở tao.
Thần Nghiêu cựu thiên hạ,
Hội kiến xuất tinh tao.

 

Dịch nghĩa

Vào lúc cuối năm tới chỗ tránh nạn,
Cái thân chui lủi khiến gân cốt mệt mỏi.
Thơ viết đầy trên tường vách,
Bọn người làm coi như lính tráng.
Gần đây vừa nghe tin tại chỗ vua ở tạm,
Đời này tuỳ thuộc cảnh ngộ của mình.
Cái đất nước cũ của vua Đường Cao Tổ,
Thấy xuất hiện mùi tanh tao.


(Năm 756)

Lời tự: "Chí Đức nhị tải, Đinh Dậu tác" 至德二載丁酉作 (Viết năm Đinh Dậu Chí Đức thứ 2 - 757).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi lánh, lúc cuối năm,
Thân chui, gân xương mỏi,
Đầy thơ trên vách tường,
Quân lính để sai phái.
Nơi vua ở, được tin,
Trong đời tuỳ chỗ tới.
Nước cũ của Thần Nghiêu,
Nay sặc mùi tanh tưởi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Náu chỗ này, tuổi mình đã muộn,
Lo giấu mình, gân muốn rã rời
Thi thư chôn vách mà thôi,
Cái đồ tôi tớ lại đòi cờ mao.
Vua lên ngôi tin nào vừa nhận
Đời ta giờ lận đận long đong,
Thuấn, Nghiêu ngàn thuở non sông
Cảnh tanh hôi mắt lại trông bời bời!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc cuối năm tìm nơi lánh nạn
Thân lủi chui gân rạn cốt rời
Thơ trên tường vách viết chơi
Đang huy cờ quạt bọn tôi tớ Hồ
Vừa nghe tin chỗ vua tạm trú
Đời ta nay thuộc thuộc chúa đương thời
Thần Nghiêu nước cũ tả tơi
Non sông cảm được tanh hôi mọi miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới chỗ tránh nguy vào cuối năm,
Khiến thân chui lủi mệt bao lăm.
Thơ nhiều đã viết đầy tường vách,
Lính tráng coi như bọn kẻ làm.
Tại chỗ nghe tin vua ở tạm,
Cảnh tình tuỳ thuộc chúa quan tâm.
Sơn hà vua cũ Đường Cao Tổ,
Xuất hiện mùi tanh mỗi chỗ nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Năm tàn nơi lánh thân
Trôi nổi mệt xương gân
Thơ viết đầy trên vách
Tôi đòi bận việc quân
Đời thay theo cảnh ngộ
Vua trú hay tin dần
Dưới cõi Thần Nghiêu cũ
Nghe mùi tanh tưởi dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời