Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 15:43

贈獻納使起居田舍人澄

獻納司存雨露邊,
地分清切任才賢。
舍人退食收封事,
宮女開函近禦筵。
曉漏追飛青瑣闥,
晴窗點檢白雲篇。
揚雄更有河東賦,
唯待吹噓送上天。

 

Tặng hiến nạp sứ khởi cư Điền xá nhân

Hiến nạp ti tồn vũ lộ biên,
Địa phân thanh thiết nhiệm tài hiền.
Xá nhân thoái thực thu phong sự,
Cung nữ khai hàm cận ngự diên.
Hiểu lậu truy phi Thanh Toả thát,
Tình song điểm kiểm Bạch vân thiên.
Dương Hùng cánh hữu Hà Đông phú,
Duy đãi xuy hư tống thượng thiên.

 

Dịch nghĩa

Nhờ ơn mưa móc công việc hiến nạp còn tồn tại,
Địa vị được phân chia rạch ròi trao cho người tài giỏi.
Với chức vụ xá nhân, ông đã hết lòng thu gom những bao bì góp ý,
Và các cung nữ sẽ mở chúng nơi gần bàn tiệc của vua.
Đồng hồ ban mai như có cánh bay nơi hông điện Thanh Toả,
Bên cạnh cửa sổ sáng trưng đang thu thập những thư văn của vua.
Dương Hùng đã từng có bài phú Hà Đông,
Chỉ chờ được khen ngợi là lên tới mây xanh.


(Năm 754)

Hiến nạp sứ tên gọi khác của quỹ sứ 匭使, được lập ra vào thời Đường, là quan chủ trì quỹ viện 匭院 hay quỹ sứ viện, là một cơ quan quản lý các văn thư tâu trình của thần dân, do Vũ Hậu 武后 đề ra vào năm đầu Thuỳ Củng (685), đặt dưới quyền Trung thư tỉnh, cử viên chức mỗi cấp một người, từ gián nghị đại phu tới bổ khuyết, thập di làm tri quỹ sứ. Đặt ở trước cửa công sở một hộp vuông, bốn mặt sơn bốn mầu khác nhau: xanh, đỏ, trắng, đen, mỗi ngày sáng đem ra, chiều cất đi. Bất cứ người dân nào có ý kiến muốn nêu, minh oan chống án, tu chính sửa sai, đề nghị giải quyết vụ kiện, đều được phân loại rồi bỏ vào hộp. Sở dĩ có danh hiệu quỹ sứ, vì vào đời Vũ Hậu, người bỏ vào thùng mà không có thư kể sự việc, hay lại dùng lời lẽ bỗ bã đùa nghịch, nên mới đặt vị quan duyệt các thư, lời tấu. Đời Minh Hoàng vì nghe âm "quỹ" gần với "quỷ" nên quỹ sứ được đổi thành hiến nạp sứ. Năm đầu Càn Nguyên (758) lấy lại tên cũ.

Khởi cư xá nhân hoặc khởi cư chú 起居注 là một chức quan có nhiệm vụ theo sát ghi lại lời nói hành vi của vua. Thời Nguỵ, Tấn cho tới Nam Bắc triều phần lớn trao cho quan trước tác lang kiêm nhiệm. Bắc Nguỵ mới lập ra khởi cư lệnh sử 起居令史 ngoài các chức tu khởi cư chú 修起居注, giám khởi cư chú 監起居注. Đời Tuỳ, trong Nội sử tỉnh lập ra khởi cư xá nhân. Đời Đường, trong Môn hạ tỉnh lập ra khởi cư lang 起居郎 và Khởi cư xá nhân chia sẻ quyền hạn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ơn vua, hiến nạp vẫn còn đây,
Chia phần rõ rệt, cậy kẻ hay.
Xá nhân cật lực phong bì góp,
Cung nữ dâng tờ cạnh bữa say.
Bạch vân bên cửa rõ ràng đếm,
Thanh toả đồng hồ sớm như bay.
Phú Hà Đông Dương Hùng đã nộp,
Lời khen chỉ đợi, tiễn lên mây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sứ hiến nạp nhờ ơn tồn tại
Việc phân minh trao tới người tài
Xá nhân thu góp phong bì
Cung nhân sẽ mở khi vua tiệc tùng
Đồng hồ sáng vọng cung Thanh Toả
Văn thư vua kiểm điểm bên song
Dương Hùng làm phú Hà Đông
Chờ khen là tới chín từng mây xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời