Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 15:49

送韋書記赴安西

夫子欻通貴,
雲泥相望懸。
白頭無藉在,
朱紱有哀憐。
書記赴三捷,
公車留二年。
欲浮江海去,
此別意蒼然。

 

Tặng Vi thư ký phó An Tây

Phu tử thúc thông quý,
Vân nê tương vọng huyền.
Bạch đầu vô tịch tại,
Chu phất hữu ai liên.
Thư ký phó tam tiệp,
Công xa lưu nhị niên.
Dục phù giang hải khứ,
Thử biệt ý thương nhiên.

 

Dịch nghĩa

Ông thật là người am hiểu và vẻ vang,
Mây với bùn nhìn nhau thật xa cách.
Tóc đã bạc rồi mà vẫn còn lang bang,
Làm quan đeo giải đỏ thì có người chia sẻ tâm tình.
Làm thư ký theo thông lệ là đạt ba thành tích trong tháng,
Xe công giữ lại trong hai năm.
Muốn lênh đênh trên sông biển mà ra đi,
Chuyến này đi lòng cảm thấy hoang mang.


(Năm 752)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông là người hiển vinh,
Cao thấp trông bỡ ngỡ.
Lang bang tới bạc đầu,
Mến tiếc nhờ giải đỏ.
Thư ký ba công nêu.
Xe công hai năm cỡ.
Sông biển muốn trôi theo,
Chuyến này lòng trăn trở.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông thật vẻ vang và am hiểu
Mây với bùn vốn chẳng gần nhau
Vẫn bôn ba tóc bạc màu
Quan đeo giải đỏ có sầu xót xa
Làm thư ký tháng ba thành tích
Giữ xe công tiện ích hai năm
Lênh đênh trên biển trên sông
Lần này cảm thấy trong lòng hoang mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Am hiểu ông là người vẻ vang,
Tóc mai đã bạc còn lang bang,
Mây bùn đối với nhau xa cách.
Có bạn làm quan giải ruột gan.
Thư ký tháng tròn ba chiến tích,
Xe công còn giữ hai năm ban1.
Muốn đi phiêu bạt ngoài sông biển,
Cảm thấy chuyến này lòng hổn mang.


1. ban phát, cung cấp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời