Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:46

贈韋贊善別

扶病送君發,
自憐猶不歸。
只應盡客淚,
復作掩荊扉。
江漢故人少,
音書從此稀。
往還二十載,
歲晚寸心違。

 

Tặng Vi Tán Thiện biệt

Phù bệnh tống quân phát,
Tự lân do bất quy.
Chỉ ưng tận khách lệ,
Phục tác yểm kinh phì.
Giang Hán cố nhân thiểu,
Âm thư tòng thử hi.
Vãng hoàn nhị thập tải,
Tuế vãn thốn tâm vi.

 

Dịch nghĩa

Gượng bệnh mà đi tiễn anh,
Tự thương mình vì không về được quê.
Chỉ muốn rót hết nước mắt cho khách,
Trở lại khép cửa gai.
Nơi vùng Giang Hán người quen ít,
Tin thư từ đây ít đi.
Qua lại hai chục năm rồi,
Tuổi già tấc lòng đau đớn.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gượng đau tiễn anh đi.
Tự thương mình chẳng về.
Chỉ mong khách cạn lệ,
Về khép mái tranh tre.
Giang Hán bạn thân vắng,
Từ đây tin vắng hoe.
Hai chục năm đi lại,
Cuối đời tấc lòng se.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thân mang bệnh tiễn anh,
Thương mình về chẳng được.
Chờ cho lệ chảy hết,
Quay lại cài cổng nhà.
Sông Hán bạn quen ít,
Thư từ từ nay thưa.
Hai mươi năm lưu lạc,
Tấc lòng sai, tuổi già.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiễn ông đi khi đang mang bệnh
Tự thương mình lánh nạn chưa về
Lệ rơi cho khách đã khô
Trở về nhà ở khép hở cổng kinh
Nơi Giang Hán vắng tanh bè bạn
Thư từ đây ít đến ít đi
Hai chục năm rồi còn chi
Tuổi già vò võ lòng thì lìa xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời