15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
14 bài trả lời: 14 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 18:28

贈衛八處士

人生不相見,
動如參與商。
今夕復何夕,
共此燈燭光。
少壯能幾時,
鬢髮各已蒼。
訪舊半為鬼,
驚呼熱中腸。
焉知二十載,
重上君子堂。
昔別君未婚,
兒女忽成行。
怡然敬父執,
問我來何方。
問答乃未已,
驅兒羅酒漿。
夜雨剪春韭,
新炊間黃粱。
主稱會面難,
一舉累十觴。
十觴亦不醉,
感子故意長。
明日隔山岳,
世事兩茫茫。

 

Tặng Vệ bát xử sĩ

Nhân sinh bất tương kiến,
Động như Sâm dữ Thương.
Kim tịch phục hà tịch,
Cộng thử đăng chúc quang.
Thiếu tráng năng kỷ thì,
Mấn phát các dĩ thương.
Phỏng cựu bán vi quỷ,
Kinh hô nhiệt trung trường.
Yên tri nhị thập tải,
Trùng thướng quân tử đường.
Tích biệt quân vị hôn,
Nhi nữ hốt thành hàng.
Di nhiên kính phụ chấp,
Vấn ngã lai hà phương.
Vấn đáp nãi vị dĩ,
Khu nhi la tửu tương.
Dạ vũ tiễn xuân cửu,
Tân xuy gián hoàng lương.
Chủ xưng hội diện nan,
Nhất cử luỹ thập trường.
Thập trường diệc bất tuý,
Cảm tử cố ý trường.
Minh nhật cách sơn nhạc,
Thế sự lưỡng mang mang.

 

Dịch nghĩa

Đời con người thường không gặp nhau
Như là hai sao Sâm và Thương
Đêm nay cũng trở lại như đêm nào
Cùng chung dưới một ánh đèn
Thời trẻ được bao nhiêu lâu nhĩ
Hai ta tóc tai đều đã bạc
Hỏi thăm bạn bè hồi xưa, một nửa đã qua đời
Ta kinh hô lòng nóng sôi
Có biết đâu hai mươi năm sau
Lại trở về nhà thăm bạn
Xưa lúc từ biệt bạn còn chưa có gia thất
Bây giờ con cái bỗng nhiên hàng hàng ra chào
Niềm nỡ kính cẩn mời bạn của cha
Hỏi thăm ở nơi nào lại
Hai bên vừa hỏi vừa trả lời một hồi
Mấy đứa nhỏ đã đem rượu bày ra
Trong mưa đêm đi hái rau hẹ mùa xuân
Cơm vừa mới thổi có lẫn kê vàng
Chủ nhân nói khó mà có dịp gặp được nhau
Phải uống một hơi mười chén rượu
Mười chén rượu uống nào đã say
Chỉ cảm động (mà say) tấm lòng của bằng hữu
Ngày mai rồi sẽ núi non xa cách
Việc đời cả hai bên đều man mác không biết về đâu


(Năm 759)

Vệ Bát xử sĩ tức Vệ Tân. Đỗ Phủ cùng Lý Bạch, Cao Thích, Vệ Tân kết bạn. Vệ Tân là người con thứ tám trong gia đình, ở ẩn không ra làm quan. Vệ Tân trẻ tuổi hơn cả thường được gọi là tiểu hữu. Xử sĩ tức là ẩn sĩ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ở đời không gặp gỡ
Như cách vời Sâm Thương
Đêm nay giống đêm nào
Chung ánh nến canh trường
Được bao lâu khỏe mạnh
Mái tóc đều pha sương
Bạn xưa chết quá nửa
Lòng kinh sợ bàng hoàng
Ngờ dâu hai mươi năm
Lại lên nhà quân tử
Xưa bạn chưa có vợ
Nay con cái đầy đàn
Mừng vui chào lạy bác
Hỏi tôi từ đâu sang
Hỏi đáp còn chưa dứt
Mâm rượu đã sẵn sàng
Rau xuân hái mưa tối
Cơm thổi lẫn kê vàng
Chủ than khó gặp mặt
Mười chén cạn một hơi
Mười chén cũng không say
Cảm động tình xưa cũ
Mai núi sông cách trở
Cùng man mác việc đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Người đời không được thấy nhau
Sâm Thương mỗi lúc dễ hầu gặp nhau
Đêm nay mới lại đêm nào
Ngọn đèn soi tỏ một bầu sáng trưng
Trẻ trung kể được mấy chừng
Tóc đầu thấy đã một vầng hoa dâm
Hỏi bạn xưa nửa về âm
Thở than ngán nỗi âm thầm xót xa
Hai mươi năm có đâu ngờ
Nay ta trở lại đến nhà thăm anh
Xa nhau gia thất chưa thành
Mà nay trai gái quẩn quanh một đàn
Kính nhường phụ chấp hỏi han
Hỏi ta đâu mới băng ngàn đến đây
Đôi bên chưa dứt phân bày
Trẻ nhà đã dọn mâm đầy rượu ngon
Đêm mưa cắt ngọn hẹ non
Cơm kê mới nấu hãy còn hơi bay
Chủ rằng gặp mặt khó thay
Mười chung một lượt uống ngay mới vừa
Mười chung uống chẳng say sưa
Cảm lòng bạn cũ tình xưa vẫn còn
Rồi đây cách trở núi non
Sự đời đôi ngã tần ngần biết bao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đời người chẳng gặp nhau ra
Sâm Thương những tưởng như là đôi sao
Đêm nay thử hỏi đêm nào?
Ánh đèn ánh nến soi vào cùng chung
Tóc đầu bạc cả, này trông!
Được bao nhiêu lúc trẻ trung mà già?
Bạn xưa quá nửa ra ma
Ngẫm vào sốt ruột, nói ra giật mình
Ai ngờ lại đến nhà anh
Hai mươi năm đã bất tình đi mau
Xưa nay anh đã vợ đâu
Gái trai nay đã lau nhau đầy nhà
Ân cần chào hỏi bạn cha
Rằng: "Thưa bác ở đâu mà lại đây?"
Chưa xong câu chuyện thơ ngây
Món ăn chúng đã sắp bày dâng ra
Mưa xuân đêm hái hẹ hoa
Gạo thơm mới thổi lại pha kê vàng
Bạn rằng: "Gặp gỡ chẳng thường"
Rượu mời mươi chén rót thường luôn tay
Dẫu mười chén cũng chưa say
Tình anh nặng khiến rượu này nhẹ không
Ngày mai cách núi cách sông
Chuyện đời thôi lại mịt mùng đôi nơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cuộc sống người ta chẳng gặp thường
Như hai sao sáng tối Sâm Thương.
Đêm nay trở lại đêm xưa trước
Dưới một ánh đèn rọi bóng chung.
Thuở trai trẻ có được lâu dài
Mái tóc hai ta đã bạc phai.
Hỏi bạn ngày xưa đà mất nửa
Nghe qua lòng chực nóng như sôi.
Hai chục năm sau đã thế nào ?
Trở về nhà bạn gặp thăm nhau.
Lúc đi bạn chửa thành gia thất
Nay vợ con ra đứng đón chào.
Niềm nỡ kính mời bạn của cha
Hỏi thăm đâu đến bác phương xa.
Hai bên hỏi đáp hồi qua lại,
Mấy đứa nhỏ bày tiệc rượu ra.
Đi hái, đêm mưa, nắm hẹ xuân,
Cơm vừa mới thổi lẫn kê vàng.
Chủ thưa khó dịp gần nhau nữa
Phải uống đủ mươi chén rượu mừng.
Mười chén rượu nào đã đủ cay
Chỉ vì cãm động bạn mà say.
Ngày mai non nước mình xa cách
Man mác việc đời mặc cả hai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Ở đời không gặp nhau thường,
Xoay vần cách trở sâm thương bấy chầy.
May sao có được đêm nay,
Cùng chung một ánh đèn này bên nhau.
Trẻ trai còn có bao lâu,
Hai ta giờ đã mái đầu hoa râm.
Bạn bè xưa, nhớ, hỏi thăm,
Mới hay, quá nửa đã nằm cõi âm.
Bàng hoàng, cả tiếng, kinh tâm,
Hai mươi năm mới về thăm một lần.
Đến nhà quân tử vấn an,
Chia tay ngày trước, bạn còn độc thân.
Giờ đây con cái đầy đàn,
Ra mừng chào lạy: Bác sang chơi nhà.
Dục con, cuộc rượu bày ra,
Rau hẹ xuân hái đêm qua sẵn sàng.
Thổi cơm độn lẫn kê vàng,
Gặp nhau đây thật rõ ràng khó thay.
Rót ra mười chén rượu đầy,
Xin mời cùng uống mừng ngày gặp nhau.
Cảm vì tình nghĩa trước sau,
Cạn luôn mười chén cũng đâu say mòng.
Ngày mai cách trở núi sông,
Việc đời man mác trong lòng hai ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Đời ít khi gặp nhau
Như sao Hôm sao Mai
Đêm nay như ngày cũ
Bên ánh nến canh dài
Tóc xanh được bao lâu
Giờ mình đã bạc đầu
Bạn xưa mất phân nửa
Lòng nghe sợ lo âu
Hai mươi năm gặp lại
Đến nhà thăm bạn hiền
Xưa kia bạn chưa vợ
Giờ con cái huyên thiên
Đến mừng vui chào Bác
Bác từ nơi đâu sang
Chào nhau chưa kịp dứt
Mâm cỗ đã trên bàn
Rau đêm qua mới hái
Nồi cơm kê khói bay
Bạn than lâu gặp lại
Mười chén một hơi dài
Cạn mười chén chưa say
Bùi ngùi tình xưa cũ
Mai sông núi hai nơi
Cùng man mác cuộc đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Trong cuộc đời ít khi gặp nhau
Như sao Hôm cách biệt sao Mai
Đêm nay tưởng lại như ngày cũ
Cùng nhau dưới nến suốt canh dài
Xanh xưa mái tóc được bao lâu
Giờ đây hai đứa tóc bạc mầu
Bạn cũ ra đi đà phân nửa
Trong lòng bất chợt lại lo âu.
Hai mươi năm chúng mình cách biệt
Nhà bạn xưa lại gặp nhau đây
Lúc chia tay bạn chưa có vợ
Mà giờ đây con cái sum vầy.
Đến cùng nhau vui mừng chúc tụng
Bác phương nào ghé bước đến đây
Lời hỏi han chào nhau chưa dứt
Tên bàn kia tiệc rượu đã bày
Đêm xuân hoa hẹ vừa mới cắt
Nồi cơm nấu trộn lẫn kê vàng
Bạn than quá lâu mình không gặp
Mười ly uống cạn một hơi dài
Cho dù cạn hết vẫn chưa say
Bùi ngùi nhớ lại tình xưa cũ
Ngày mai sông núi lại chia đôi
Cùng man mác kiếp nhân sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Người đời thường ít gặp nhau
Như sao Hôm lặn đêm vào sao Mai
Mai mình có được đêm nay
Cùng bên ánh nến nhớ ngày xa xưa
Tóc xanh hỏi dược bao mùa
Mà nay đã vội nhuốm màu sương rơi
Bạn xưa mất nửa đi rồi
Lòng hoang mang sợ bồi hồi vu vơ
Hai mươi năm thật không ngờ
Nơi căn nhà bạn ta giờ gặp nhau
Ngày xa chưa cưới vợ nào
Mà nay thê tử biết bao nhiêu người
Đến chào hỏi thật vui tươi
Rằng thưa bác ở đâu thời đến đây ?
Cùng nhau chưa cạn tỏ bày
Trên bàn đã sẵn mâm đầy rượu ngon
Đêm xuân hái đám hẹ non
Kê pha gạo nấu cơm còn hương bay
Bạn rằng hội ngộ khó thay
Mười chung bạn uống cạn dài một hơi
Mười chung chưa đủ say đời
Cảm lòng bạn cũ một thời xa trông
Mai đây cách núi ngăn sông
Mang mang thế sự trong lòng hai ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô, Nam Trân

Đời người gặp nhau khó
Sâm Thương cách đông tây
Đêm nay đêm nào nhỉ
Mà chung bóng đèn này
Hồi nào còn trai trẻ
Bây giờ tóc đã phai
Bè bạn nửa đã khuất
Nghe tin sửng sốt thay
Hai mươi năm cách biệt
Gặp nhau nào có hay
Xưa đi anh chưa vợ
Giờ con cái một bầy
Kính yêu bậc chú bác
Mừng hỏi đâu về đây
Câu chuyện nói chưa dứt
Anh giục rượu đem bày
Hẹ xuân giữa mưa hái
Cơm ghé ngút hơi bay
Anh bảo gặp mặt khó
Mười chén chuốc liền tay
Mười chén cũng không say
Cảm tình anh lâu dài
Ngày mai cách sông núi
Chuyện đời mịt cả hai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Người đời chẳng thấy nhau
Như sao Sâm sao Thương
Đêm nay là đêm nào
Chung đèn đuốc sáng choang
Trai trẻ được mấy hồi
Mái tóc đều pha sương
Hỏi bạn nửa ra ma
Hoảng kêu nóng ruột gan
Nào ngờ hai mươi năm
Nhà anh lại ghé ngang
Lúc biệt anh chưa vợ
Giờ trai gái cả hàng
Cùng kính mừng bạn cha
Hỏi ta từ đâu sang
Đổi trao chuyện chửa dứt
Sai con dọn rượu bàn
Đêm mưa cắt rau kiệu
Cơm sốt ghế kê vàng
Chủ bảo gặp nhau khó
Một giốc mười chén tràn
Mười chén cũng chẳng say
Cảm anh tình nặng mang
Ngày mai núi non cách
Đôi ngả đời mêmh mang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối