Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 18:12

贈畢四曜

才大今詩伯,
家貧苦宦卑。
饑寒奴僕賤,
顏狀老翁為。
同調嗟誰惜,
論文笑自知。
流傳江鮑體,
相顧免無兒。

 

Tặng Tất tứ Diệu

Tài đại kim thi bá,
Gia bần khổ hoạn ti.
Cơ hàn nô bộc tiện,
Nhan trạng lão ông vi.
Đồng điệu ta thuỳ tích,
Luận văn tiếu tự tri.
Lưu truyền Giang, Bão thể,
Tương cố miễn vô nhi.

 

Dịch nghĩa

Ông có tài lớn ngày nay đáng là bậc đàn anh trong ngành thơ,
Nhà khó nên chức quan nhỏ.
Nghèo đói nên ít kẻ hầu,
Nét mặt đúng là người già nua.
Ai là người tiếc cho kẻ cùng điệu,
Bàn về văn chương chỉ cười mình tự biết mình.
Tiếp nối được thể cách của Giang Yêm và Bão Chiếu,
Hãy coi chừng không để mất cái nối dõi.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xứng giải nhất tài thơ,
Nhà nghèo, quan lụi xụi.
Đói rét ít kẻ hầu,
Vẻ mặt già còm cõi.
Than đồng điệu ai thương,
Chuyện văn cười biết lối.
Lối thơ Giang, Bão truyền,
Đừng quên con nối dõi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Anh tài cao, đời này thi bá,
Phải nhà nghèo quan bé mà thương.
Đói nghèo, đầy tớ coi thường,
Da nhăn mặt héo như phường lão ông.
Người đồng điệu ai lòng thương tiếc?
Bàn văn chương cười biết cho mình.
Giang Yêm, Bão Chiếu nổi danh,
Nhờ con truyền lại, tôi anh thế rồi.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có tài lớn đáng ngôi thi bá
Chức quan còm nghèo khó tất nhiên
Người hầu ít, đói liên miên
Dung nhan tiều tuỵ, hom hem lão già
Là đồng điệu ai mà chẳng tiếc
Bàn văn chương cười biết phần mình
Kế thừa Giang Bão thi phong
Theo nhau đừng để uy danh thất truyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bậc lớn thơ tài ông bậc anh,
Chức thường nhà khó quan nên đành.
Ít người hầu hạ vì nghèo đói,
Nét mặt đúng người già lão nhanh.
Ai tiếc cho người đồng điệu kẻ,
Bàn văn chương tự biết cười mình.
Giang Yêm Bão Chiếu cùng liên nối,
Nối dõi coi chừng khỏi mất danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời