Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 19:09

贈高式顏

昔別是何處,
相逢皆老夫。
故人還寂寞,
削跡共艱虞。
自失論文友,
空知賣酒壚。
平生飛動意,
見爾不能無。

 

Tặng Cao Thức Nhan

Tích biệt thị hà xứ,
Tương phùng giai lão phu.
Cố nhân hoàn tịch mịch,
Tước tích cộng gian ngu.
Tự thất luận văn hữu,
Không tri mại tửu lư.
Bình sinh phi động ý,
Kiến nhĩ bất năng vô.

 

Dịch nghĩa

Lúc trước ở nơi nào chia tay nhau,
Nay gặp lại cả hai đều thành ông già.
Bạn cũ là tôi đây vẫn lùi xùi,
Phải lặn lội với buồn lo.
Từ khi mất người bạn để cùng bàn luận văn chương,
Thì chỉ biết đến việc bán lò hâm rượu.
Trong đời cái ý nôn nóng nhất,
Đó là không thể không gặp anh.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Xa nhau nơi nào nhỉ
Gặp lại lụ khụ rồi
Người cũ vắng vẻ cả
Khó tìm được tăm hơi
Bạn văn từ thuở cách
Chỉ biết lò rượu thôi
Gặp anh, thì hứng trước
Sao khỏi về với tôi?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa nơi nào chia tay,
Gặp lại đều già cả.
Bạn xưa vẫn lùi xùi,
Gieo neo với đau khổ.
Từ khi xa bạn văn,
Rượu cũng chẳng hề rớ.
Ý nôn nóng suốt đời,
Gặp anh, cần phải có.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia tay ở nơi nào khi trước
Nay gặp nhau đã được tuổi già
Bạn thân vẫn lặng như xưa
Xoá mờ dấu vết, buồn lo chất chồng
Từ vắng bạn văn chương bàn luận
Chỉ biết lò hâm bán rượu thôi
Ý bay cao nhất trong đời
Là không thể chẳng ông tôi tương phùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời