Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 14:53

秦州雜詩其十四

萬古仇池穴,
潛通小有天。
神魚今不見,
福地語真傳。
近接西南境,
長懷十九泉。
何時一茅屋,
送老白雲邊。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 14

Vạn cổ Cừu Trì huyệt,
Tiềm thông tiểu hữu thiên.
Thần ngư kim bất kiến,
Phúc địa ngữ chân truyền.
Cận tiếp tây nam cảnh,
Trường hoài thập cửu tuyền.
Hà thời nhất mao ốc,
Tống lão bạch vân biên.

 

Dịch nghĩa

Cái hố Cừu Trì đã có từ ngàn xưa,
Có lối thông nhỏ ngầm đi ra quãng không.
Cá thần nay không thấy,
Chỉ được nghe nói tới đất lành thôi.
Gần tới cảnh phía tây nam,
Nhớ mãi mười chín con suối.
Lúc nào thì một mái nhà tranh này,
Có thể đưa ta tới gần đám mây trắng kia?


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngàn trước hồ Cừu có,
Lối thông cao vút dần.
Cá thần nay chẳng thấy,
Đất tốt tiếng đồn rân.
Mười chín suối còn nhớ,
Tây nam sát tới chân.
Lúc nào một mái lá,
Mây trắng, đưa ta gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cừu Trì, hố tự ngàn xưa,
Có đường ngầm nhỏ dẫn đưa tới trời.
Cá thần nay chẳng thấy rồi,
Nghe truyền đất phước là nơi chốn này.
Cảnh tây nam sát gần đây,
Nhớ hoài mười chín suối đầy cỏ hoa.
Cỏ tranh dựng một mái nhà,
Đám mây trăng trắng, tiễn già tới bên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hố Cừu Trì, từ trước,
Mạch nhỏ thông ra ngoài.
Đất phúc vẫn còn nói,
Cá thần không được coi.
Cảnh tây nam gần gũi,
Mười chín suối nhớ hoài.
Chừng nào một mái cỏ,
Đưa lão tới mây trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hố lớn Cửu Trì từ xưa có
Lối nhỏ ngầm dẫn ló trời xanh
Cá thần không thấy đã đành
Nhưng truyền đất phúc quả danh đúng rồi
Cận tiếp tây nam trời cảnh trí
Cứ nhớ hoài mười chín suối khe
Khi nào cất được một nhà
Đặng còn đưa tiễn ông già bên mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cái hố Cừu Trì có rất xưa,
Quãng không thông lối ngầm đi vừa.
Cá thần nay chẳng còn trông thấy,
Nghe chỉ đất lành đồn tiếng thừa.
Gần tới cảnh tây nam phía đó,
Nhớ về mười chín suối vào mưa.
Lúc nào một mái nhà tranh trúc,
Đưa ta mây trắng tới gần thưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời