Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 14:50

秦州雜詩其十二

山頭南郭寺,
水號北流泉。
老樹空庭得,
清渠一邑傳。
秋花危石底,
晚景臥鐘邊。
俯仰悲身世,
溪風為颯然。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 12

Sơn đầu Nam Quách tự,
Thuỷ hiệu Bắc Lưu tuyền.
Lão thụ không đình đắc,
Thanh cừ nhất ấp truyền.
Thu hoa nguy thạch để,
Vãn cảnh ngoạ chung biên.
Phủ ngưỡng bi thân thế,
Khê phong vi táp nhiên.

 

Dịch nghĩa

Chùa Nam Quách ở ngay đầu núi,
Sông mang tên là Bắc Lưu tuyền.
Giữa sân vắng có được một cây cổ thụ,
Một cái ngòi nước trong chảy qua ấp.
Hoa mùa thu vươn lên khỏi đáy tảng đá,
Cảnh chiều nằm ngay cạnh chuông.
Cúi ngửa xét lại thân thế mình mà đau buồn,
Gió suối cứ thổi vù vù.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chùa Nam tận đỉnh núi,
Tên suối: Bắc Lưu Tuyền.
Cổ thụ trong sân vắng,
Ngòi xanh tiếp xóm giềng.
Hoa thu vươn kẽ đá,
Cảnh muộn chuông kề bên.
Ấp ngửa buồn thân thế,
Gió khe lồng lộng lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cảnh chùa Nam Quách đầu non,
Bắc Lưu, dòng suối hãy còn nơi đây.
Giữa sân, cổ thụ một cây,
Con ngòi qua ấp, nước đầy trong veo.
Hoa thu dưới đá ráng leo,
Cảnh chiều, chiếc lá bay vèo bên chuông.
Ngẩng lên cúi xuống, buồn thương,
Trên dòng suối gió vẫn thường an nhiên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đầu núi, chùa Nam Quách,
Bắc Lưu tuyền, tên sông.
Cây cổ sân trống mọc,
Ngòi trong một xóm vòng.
Hoa thu nấp đá tảng,
Cảnh chiều nằm bên chuông.
Cúi ngửa buồn thân thế,
Gió khe cứ tuồng luông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa nam thành ngay trên đầu núi
Suối reo vui chảy tới bắc phương
Cây già tĩnh lặng sân vuông
Lạch trong một ấp lưu truyền từ lâu
Hoa thu vươn cao từ khe đá
Cảnh chiều hôm nằm kế tiếng chuông
Trông lên ngó xuống đều buồn
Gió khe cứ thổi tiếng buông vù vù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam Quách chùa ở ngay đỉnh non,
Bắc Lưu tuyền ấy mang tên sông.
Giữa sân vắng một cây già cỗi,
Ngòi nước chảy trong qua ấp mòn.
Thu đến hoa vươn qua tảng đá,
Cảnh chiều nằm cạnh sát bên chuông.
Vù vù gió suối băng qua mạnh,
Cúi ngửa xét mình mà vẫn buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời