Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 14:45

秦州雜詩其八

聞道尋源使,
從天此路回。
牽牛去幾許,
宛馬至今來。
一望幽燕隔,
何時郡國開。
東征健兒盡,
羌笛暮吹哀。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 08

Văn đạo tầm nguyên sứ,
Tòng thiên thử lộ hồi.
Khiên ngưu khứ kỷ hứa,
Uyển mã chí kim lai.
Nhất vọng U Yên cách,
Hà thời quận quốc khai.
Đông chinh kiện nhi tận,
Khương địch mộ xuy ai.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói viên sứ đi tìm nguồn sông,
Từ trên trời theo lối này mà về.
Giắt trâu đi bao nhiêu lần hẹn,
Ngựa nước Đại Uyển giờ này mới về.
Cứ ngóng vùng U Yên xa cách kia hoài,
Cho đến lúc nào các nơi mới được khai thông?
Các quân sĩ đang lâm vào cảnh quẫn bách nơi trận phía đông,
Tiếng khèn Khương thổi buồn lúc chiều xuống.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nghe sứ tìm nguồn nước,
Từ trời sang lộ này.
Dắt trâu mấy lúc hẹn,
Ngựa uyển nay về đây.
Quận nước bao giờ mở,
U Yên ngóng sớm chầy.
Chinh đông quân mệt mỏi,
Sáo rợ, chiều buồn thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nghe người nói sứ tìm nguồn,
Từ trời về, hẳn theo luôn lối này.
Khiên, tìm trâu hứa bao ngày,
Uyển, chờ ngựa mãi, đến nay mới về.
U Yên xa cách mong ghê,
Khi nào đất nước đi về mới thông.
Quân đang nguy khốn miền đông,
Sáo Khương chợt thổi, mênh mông là buồn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói sứ tìm ngọn,
Lối này về, từ trời.
Chăn trâu, bao lần hẹn,
Giắt ngựa giờ tới nơi.
U Yên xa cứ ngóng,
Đường đất chừng nào khơi.
Đánh đông, lính mỏi mệt,
Sáo Khương chiều bi ai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói đi tìm nguồn sứ giả
Từ trời về qua ngả đường này
Gặp Ngưu Lang dắt trâu cày
Ngựa hay xứ Uyển ngày nay còn dùng
Mỗi ngóng vùng U Yên xa cách
Hỏi bao giờ thành quách mới khai
Đông chinh trai tráng đi hoài
Sáo Khương ai thổi bi ai buổi chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe đồn sứ kiếm nguồn sông,
Từ trên theo lối trời thông này về.
Bao lần hẹn giắt trâu đi,
Ngựa vùng Đại Uyển mới về giờ đây.
U Yên cứ ngóng cách ngày,
Lúc nào mới được tỏ bày khai thông?
Quân đang quẫn bách trận đông,
Khèn Khương thổi lúc chiều buông thảm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời