Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 14:39

秦州雜詩其六

城上胡笳奏,
山邊漢節歸。
防河赴滄海,
奉詔發金微。
士苦形骸黑,
林疏鳥獸稀。
那堪往來戍,
恨解鄴城圍。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 06

Thành thượng Hồ già tấu,
Sơn biên Hán tiết quy.
Phòng hà phó Thương Hải,
Phụng chiếu phát Kim Vi.
Sĩ khổ hình hài hắc,
Lâm sơ điểu thú hy.
Na kham vãng lai thú,
Hận giải Nghiệp Thành vi.

 

Dịch nghĩa

Khèn rợ Hồ thổi trên thành,
Bên núi kia bóng cờ Hán đi về.
Che chở sông nên đi ra tận Thương Hải,
Theo lệnh nhà vua đi ra tận tới núi Kim Vi.
Binh sĩ khó nhọc nên thân hình nắng rám đen,
Rừng thưa nên thú vật vắng vẻ.
Sao có thể chịu mãi cảnh chiến trận đi về như thế được,
Giận là chưa mở được vòng vây cho Nghiệp Thành.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trên thành khèn rợ thổi,
Cờ Hán vượt non xanh.
Thương Hải giữ vùng nước,
Kim Vi lệnh khởi hành.
Rừng thưa chim thú vắng,
Quân khổ xạm thân mình.
Há mãi đi về lính,
Hận chưa giải Nghiệp Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trên thành vang tiếng khèn Hồ,
Sườn non cờ Hán phất phơ về rồi.
Phòng sông, Thương Hải tới nơi,
Kim Vi, phụng chiếu tức thời đi ngay.
Quân đen đủi, khổ suốt ngày,
Rừng thưa, chim, thú, đến nay ít về.
Lính đi về mãi, chán chê,
Nghiệp Thành chưa giải, hận ghê trong lòng!..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khèn Hồ trên thành thổi,
Cờ Hán, sườn núi về.
Canh sông, tới Thương Hải,
Chiếu vua, về Kim Vi.
Rừng thưa, chim muông vắng,
Lính khổ, thân đen sì.
Sao phải ra trận mãi,
Nghiệp Thành chưa giải vây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khèn giặc Hồ trên thành vang tiếng
Quân Hán nơi tiền tuyến thoái lui
Phòng sông ra tới biển khơi
Kim Vi được lệnh lần hồi phát binh
Lính gian khổ thân hình đen đúa
Rừng thưa nên đâu có thú bầy
Quân đi quân lại ngất ngây
Hận là mãi chẳng giải vây Nghiệp Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rợ Hồ khèn thổi vang trên thành,
Bên núi kia về cờ Hán tranh.
Che chở sông ra Thương Hải tận,
Kim Vi thánh chúa lệnh ban hành.
Quan quân rám nắng người lao nhọc,
Vắng vẻ thú chim rừng biếc xanh.
Sao mãi chiến chinh như thế được,
Giải vây chưa mở Nghiệp Thành nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời