Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 14:38

秦州雜詩其五

南使宜天馬,
由來萬匹強。
浮雲連陣沒,
秋草遍山長。
聞說真龍種,
仍殘老馬霜。
哀鳴思戰鬥,
迥立向蒼蒼。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 05

Nam sứ nghi thiên mã,
Do lai vạn thất cường.
Phù vân liên trận một,
Thu thảo biến sơn trường.
Vấn thuyết chân long chủng,
Nhưng tàn lão mã sương.
Ai minh tư chiến đấu,
Huýnh lập hướng thương thương.

 

Dịch nghĩa

Sứ đi về hướng nam có hàng ngàn ngựa trời giống tốt,
Kể ra có hàng vạn con lực lưỡng.
Mây nổi mất hút phía trận xa,
Cỏ thu nơi núi mọc rậm.
Nghe nói là dòng giống rồng thực sự,
Nhưng mà là loại ngựa quý đã già.
Buồn rầu nghĩ đến cảnh chiến tranh,
Đứng so ro mà nhìn trời xanh vậy.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sứ nam được ngựa quý,
Ngựa khoẻ có mười ngàn.
Mây nổi trận liền dứt,
Cỏ thu núi mọc tràn.
Thực rồng, nghe nói vậy,
Nhưng ngựa đến ngày tàn.
Buồn nghĩ cảnh chinh chiến,
Trời xanh đứng ngắm khan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sứ nam được ngựa tốt ghê,
Cho nên sứ đã mang về vạn con.
Mây trôi khuất trận đầu non,
Cỏ thu khắp núi hãy còn tốt tươi.
Giống rồng thực chẳng phải chơi,
Nhưng là ngựa quý đã hơi già rồi.
Nghĩ buồn chiến đấu chửa thôi,
Bồn chồn đứng ngóng phương trời xanh xanh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sứ nam cưỡi ngựa tốt,
Có đến cả vạn con.
Mây trôi liền một giải,
Cỏ thu đầy sườn non.
Nghe bàn giống rồng thực,
Ngựa già sức nay tàn.
Nghĩ chiến truờng, kêu thảm,
Ngóng trời, đứng bồn chồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sứ đi nam được dùng ngựa tốt
Trong vạn con được một con này
Mây tầng giờ đã xa bay
Cỏ đang xanh tốt mọc dài trên non
Nghe nói giống ngựa rồng thứ thật
Chỉ còn con già túc sương đây
Hí buồn nhớ chiến hăng say
Đứng đi ngạo nghễ mặt xoay hướng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sứ về nam lắm ngựa hay,
Kể ra hàng vạn con bày sức ra.
Mây trôi mất hút trận xa,
Cỏ thu nơi núi rậm rà mọc chen.
Giống rồng nghe nói thực bền,
Nhưng là ngựa quý cho nên sống già.
Buồn rầu nghĩ chiến tranh ra,
Xo ro đứng ngắm trời xa xanh mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời