Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 14:35

秦州雜詩其四

鼓角緣邊郡,
川原欲夜時。
秋聽殷地發,
風散入雲悲。
抱葉寒蟬靜,
歸山獨鳥遲。
萬方同一概,
吾道竟何之!

 

Tần Châu tạp thi kỳ 04

Cổ giốc duyên biên quận,
Xuyên nguyên dục dạ thì.
Thu thính ân địa phát,
Phong tán nhập vân bi.
Bão diệp hàn thiền tĩnh,
Quy sơn độc điểu trì.
Vạn phương đồng nhất khái,
Ngô đạo cánh hà chi!

 

Dịch nghĩa

Trống và tù và vang nơi ngoài quận,
Bay qua cánh đồng vào đêm tối.
Tiếng thu tưởng như nơi đông đảo phát ra,
Tản mạn trong gió mang nỗi buồn vào trong mây.
Ôm lá, con ve sầu lạnh im hơi,
Một con chim lẻ bay về núi trễ.
Khắp chốn cùng có một tiếng buồn như thế,
Ta còn biết nói năng gì bây giờ?


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trống ốc liền ngoài quận,
Ruộng sông giục tối trời.
Đất lành thu lảnh tiếng,
Theo gió buồn mây trôi.
Chim lẻ về non muộn,
Ve ôm lá lạnh hơi.
Vạn phương một tiếng xót,
Ta chẳng biết đâu lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sát biên quận, trống, tù và,
Sông và đồng ruộng, dần dà đêm buông.
Tiếng thu từ đất trào tuôn,
Hòa tan trong gió mang buồn vào mây.
Ve sầu lạnh bám lá cây,
Về non chậm trễ chim bay một mình.
Khắp phương đều một âm thinh.
Lặng yên ta tự hỏi mình nói chi?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kèn trống liền bên quận,
Ruộng, sông lúc tối trời.
Đất lành tiếng thu nổi,
Mây buồn theo gió trôi.
Ôm lá, ve im tiếng,
Về núi, chim đơn côi.
Khắp chốn cùng một điệu,
Đường ta đành vậy thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trống tù và nổi ngoài biên quận
Báo sông ngòi đồng ruộng đêm về
Tiếng thu từ đất phát ra
Gió buồn thổi tán mây và gom vô
Ôm lá lạnh tiếng ve yên tĩnh
Chim lẻ loi soải cánh chậm bay
Mọi phương quy một mối này
Đường ta đi cuối cùng quay nẻo nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống kèn vang vọng quận ngoài xa,
Đêm tối cánh đồng bay vượt qua.
Buồn bả trong mây rơi tản gió.
Tiếng thu cứ tưởng phát đông ra,
Im hơi ôm lá ve sầu lạnh,
Chim lẻ bay về trễ núi nhà.
Cùng một tiếng buồn như khắp chốn,
Bây giờ biết nói gì đây ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời