Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 12:23

秦州雜詩其一

滿目悲生事,
因人作遠遊。
遲回度隴怯,
浩蕩及關愁。
水落魚龍夜,
山空鳥鼠秋。
西征問烽火,
心折此淹留。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 01

Mãn mục bi sinh sự,
Nhân nhân tác viễn du.
Trì hồi Độ Lũng khiếp,
Hạo đãng cập quan sầu.
Thuỷ lạc Ngư Long dạ,
Sơn không Điểu Thử thu.
Tây chinh vấn phong hoả,
Tâm chiết thử yêm lưu.

 

Dịch nghĩa

Việc gây buồn tới đầy cả mắt,
Bèn nhân theo người đi xa.
Nhớ lại lúc qua Độ Lũng đầy sợ hãi,
Vất vưởng buồn tới cửa ải.
Ban đêm nơi bến Ngư Long nước chảy xiết,
Mùa thu nơi núi Điểu Thử vắng không.
Thăm hỏi tình hình chiến tranh nơi phía tây,
Lòng này cay đắng mãi vì điều đó.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cảnh rối ren nhìn rầu cả mắt
Phải đi xa, người bắt, biết sao?
Lũng Sơn khiếp sợ hiểm nghèo
Ải quan buồn nỗi rộng sao quá chừng
Sông Ngư Long đêm sang nước tưới
Điểu Thử non trơ dưới trời thu
Miền Tây khói lửa mịt mù
Tấc lòng dứt đoạn, thẫn thờ dừng chân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cảnh buồn đầy cả mắt,
Xa đi theo đám đông.
Ngẫm kinh qua Độ Lũng,
Gấp tới ải buồn tong.
Điểu Thử, thu trơ núi,
Ngư Long, đêm cuộn dòng.
Hỏi phía tây lửa hiệu,
Điều ấy mãi đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mắt nhìn hoài lại sinh buồn,
Người đi, ta cũng đi luôn xem nào.
Về qua Độ Lũng sợ sao!
Lòng càng rúng động bước vào ải quan.
Đêm Ngư Long nước lũ tràn,
Mùa thu, Điểu Thử núi càng vắng tanh.
Miền tây, hỏi việc chiến tranh,
Lòng này vì nó tan tành mất thôi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhìn mãi thấy buồn nản,
Theo người, xa đi sau.
Vất vả vượt Độ Lũng,
Vươn tới ải, lòng sầu.
Đêm Ngư Long, nước lũ,
Thu Điểu Thử, non cao.
Miền tây, tin chiến sự,
Mãi mãi ruột như bào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sự đời buồn đầy tràn trước mắt
Nhân có người giúp quyết đi xa
Đường qua Đô Lũng quanh co
Lòng đầy kinh hãi tới vô ải buồn
Đêm sông Ngư nước nguồn xuống thấp
Núi Điểu thu vắng ngắt chim bay
Hỏi thăm chiến sự miền tây
Nghe buồn đứt ruột lúc này chưa yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn tới việc gây lệ mắt đầy,
Bèn nhân theo kẻ đi xa đây.
Nhớ qua Độ Lũng đầy e sợ,
Vất vưởng buồn lây cửa ải nầy.
Đêm tối Ngư Long dòng chảy xiết,
Mùa thu Điểu Thử vắng non thay!
Chiến tranh tây hướng cần thăm hỏi,
Vì đó lòng này mãi đắng cay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh buồn trước mắt khôn nguôi,
Người đi ta cũng theo người đi xa.
Kinh hoàng Độ Lũng vượt qua,
Ải quan vừa đến đã da diết buồn.
Ngư Long đêm nước ào tuôn,
Cảnh thu Điếu Thử đầu non lạnh lùng.
Miền tây khói lửa mịt mùng,
Đắng cay chất chứa trong lòng không thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời