Bài thơ: Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng - 早秋苦熱堆案相仍 (Đỗ Phủ - 杜甫)

早秋苦熱堆案相仍

七月六日苦炎熱,
對食暫餐還不能。
每愁夜中自足蝎,
況乃秋後轉多蠅。
束帶發狂欲大叫,
簿書何急來相仍。
南望青松架短壑,
安得赤腳蹋層冰。

 

Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng

Thất nguyệt lục nhật khổ viêm nhiệt,
Đối thực tạm xan hoàn bất năng.
Mỗi sầu dạ trung tự túc yết,
Huống nãi thu hậu chuyển đa dăng.
Thúc đới phát cuồng dục đại khiếu,
Bạ thư hà cấp lai tương nhưng.
Nam vọng thanh tùng giá đoản hác,
An đắc xích cước tháp tằng băng.

 

Dịch nghĩa

Ngày mồng sáu tháng bảy khổ vì khí nóng,
Trước mâm cơm muốn nuốt mà không được.
Khi đêm đến thì tiếng mọt gỗ,
Và nay thu về lại lắm ruồi.
Dây nịt áo khiến mình bực bội muốn kêu trời,
Giấy tờ khẩn cấp cứ bề bộn cả lên.
Nhìn về phía nam thấy thông mọc trên sườn núi hẹp,
Mong sao gót son này lội xuống được đống băng!


Bài này được viết vào đầu mùa thu năm Càn Nguyên thứ nhất (758) tại Hoa Châu.

Lời tự: “Thời nhậm Hoa châu tư công” 時任華州司功 (Khi làm tư công Hoa Châu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tháng bảy ngày sáu khổ về oi
Cơm bưng muốn nuốt, nuốt không trôi
Ngán thay đêm đến đã khá rệp
Huống nữa thu sang thêm lắm ruồi
Xốc áo, phát điên toan thét lớn:
Giầy tờ đâu cứ tuôn ra hoài?
Xa ngắm thông xanh sườn núi mọc
Ước gì chân trắng đạp băng chơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày sáu tháng bảy khổ vì oi,
Chén cơm cố nuốt cũng chẳng trôi.
Đã rầu đêm đến sao đầy mọt,
Hơn nữa thu sang lại lắm ruồi!
Áo cài phát nực mong kêu lớn,
Giấy má khẩn trương tới tấp hoài.
Phía nam thông biếc sườn non mọc,
Gót chân mong được dưới băng vùi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày mồng 6 ở trong tháng 7,
Nồng nực sao! Cơm hãy khoan ăn.
Đêm thu nào cũng mỏi chân,
Hết thu ruồi nhặng khổ thân quá nhiều!
Thắt lưng chặt, tưởng kêu điên mất.
Giấy tờ gì mà chất chồng cao!
Phía Nam, tùng suối thích sao,
Chân không mình lội ào ào nước trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày sáu tháng bảy khổ vì nực
Trước mâm cơm muốn xực được đâu
Đêm nghe tiếng mọt đã rầu
Thu về ruồi nhặng tới bâu khắp nhà
Dây áo chật muốn la thật lớn
Giấy tờ chồng bề bộn đầy bàn
Nhìn thông bên nước phía nam
Ước gì băng khối chân trần đạp lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nóng mồng sáu tháng bảy như ran
Muốn nuốt bửa cơm chẳng thể ăn.
Đêm đến lo rầu bầy mối mọt
Thu về thêm bận lũ ruồi lằn.
Điên cuồng đay nịt thèm la lớn
Khẩn cấp sở thư đến lắm lần.
Ngắm hướng nam thông bên lạch nước
Chân trần ước được đạp tầng băng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khổ vì nóng tháng bảy mồng sáu,
Muốn nuốt trước mâm cơm chẳng xong.
Kẻo kẹt đêm về tiếng mọt gỗ,
Lắm ruồi thu đến điều không mong.
Cái dây nịt áo mình thêm bực,
Bề bộn giấy tờ rộn cả lòng.
Nam ngóng thông trên sườn núi hẹp,
Trên băng lội được gót còn mong!

15.00
Trả lời